onsdag 3 juni 2015

Danmark: En valkampanj för Enhedslistens politik

...kommentar till det danska valet

Även om det återigen är med Johanne Schmidt-Nielsen som frontfigur, så kommer Enhedslisten att driva en helt annan typ av valkampanj 2015 än den vi genomförde 2011. Under 2011 handlade det mycket om att visa att Enhedslisten var en del av försöket att få en ny regering. Vi ville övertyga om att vi skulle kunna samarbeta med resten av "röda blocket" - som den kritiska vänsterflygeln i en ny majoritet. Det fanns många goda skäl att sätta den kursen. Man kan också lugnt säga att den blev överdriven och att partiet dröjde för länge med att göra sig av med den.

Upprepning omöjlig

Oavsett vad man anser om valkampanjen 2011, så är det ingen tvekan om att vi inte kan upprepa den. För det första finns det inga stora förväntningar på en ny Thorning-regering, inte ens hos dem som kommer att rösta för socialdemokraterna. Dessutom har regeringen svikit för mycket.

För det andra har Enhedslisten under de senaste fyra åren i praktiken inte varit en del av något block runt regeringen. De stora och viktiga uppgörelserna har skett till höger i salen, och så ibland har Enhedslisten fått vara med i mindre korrigeringar och små, om än ibland betydande förbättringar. Endast på det gröna området och trafikpolitiken kan man peka på en ekonomiskt större uppgörelse med Enhedslisten.

För det tredje är även de sista regeringsutspelen inför valet inte något att ropa hurra över. S och R vill vända stämningen och återta regeringsmakten med ett förslag om att låta den offentliga välfärden växa med 0,6 procent per år - det vill säga med bara en bråkdel av den förväntade tillväxten i samhället som helhet.

Det skulle också vara slående groteskt om Enhedslisten gick ut i en helhjärtad kampanj för "fyra år till" med Helle Thorning några dagar efter att vi hotat med ett misstroendevotum mot regeringens nr 2, Bjarne Corydon.

Att stärka Enhedslisten är viktigt

Av alla dessa skäl beslutade Enhedslisten att föra en valkampanj där frågan om nästa regering inte kommer att ta alltför mycket plats. Det ska däremot Enhedslistens politik. Enhedslisten måste säkerställa ett nytt steg framåt genom att övertyga fler om att vi har de sociala, solidariska och hållbara lösningar som blå blocket och SR inte kommer att arbeta för eftersom de är uppbundna till det nyliberala tänkandet.

Med denna inriktning på Enhedslistens politiska krav och förslag kommer vi att kunna uppnå en betydande förbättring jämfört med förra valet. Vi kommer att stärka Enhedslisten i Folketinget.

Ett stärkande av Enhedslisten i Folketinget kommer indirekt att stärka Enhedslistens landsorganisation. Tillsammans kommer det att ge ökad självtillit och hopp för alla som vill bekämpa den förda politiken, och det kommer att stärka kampen mot den nyliberala och borgerliga politiken under de kommande åren - oavsett vem som är ansvarig för den. Det blev bra symboliserat på valkampanjens första dag när de ledande kandidaterna från Enhedslisten både var på flygplatsen för att stödja kampen mot Ryanair och deltog i en föräldrademonstration för bättre villkor på dagis.

Perspektivet av en majoritet

Men en sådan kampanj kan också se bortom valet och bortom valperioden. Den kommer att fungera som den första fasen i utvecklingen och byggandet av ett nytt perspektiv för Enhedslisten.

I Grekland, Spanien och Irland har vänsterpartier, som på ett eller annat sätt liknar Enhedslisten, lyckats att frigöra sig från den traditionella rollen för vänsterpartier, nämligen som vänster-korrigering och kritiker av andra större och mer högerinriktade arbetarpartier. Syriza, Podemos och Sinn Fein har nedtonat eller droppat idén om att driva socialdemokraterna till vänster och till att samarbeta. I stället har de gjort sig själva till det politiskt alternativet till den förda politiken, till ett regeringsalternativ.

Samtidigt har de fått så mycket stöd, att det är meningsfullt att presentera sig som ett politiskt alternativ. Lika viktigt är det faktum att det fanns ett tydligt samband mellan deras brytning med rollen som en potentiell partner för socialdemokraterna och deras explosiva tillväxt - åtminstone för Syrizas del.

De tre länderna har varit och är i en mycket djupare ekonomisk kris än Danmark med mycket större sociala motsättningar och tydligare klasskamp. Men den utbredda besvikelsen över socialdemokraterna och mini-socialdemokraterna i SF och den politiska rörelsen bort från de gamla partierna kan även ses i Danmark.

Enhetslisten kan inte och skall inte gå till val i år på att överta regeringsmakten, men vi kan ta några viktiga steg som kommer att förbereda partiet självt och omgivningen på den tidpunkt då vi klart och tydligt säger att vi kämpar för att vinna majoritet för en antikapitalistiska politik och för att bilda en regering på en sådan grund.

Kommentar från SAP, Socialistisk Arbejderpolitik, dansk sektion av Fjärde Internationalen och del av Enhedslisten

Bloggar om politik, danmark  Intressant


Inga kommentarer: