tisdag 23 juni 2015

De godtyckliga individuella lönerna

...bara du och chefen

Individuella löner är något som de anställda förlorar på. Rent godtycke råder, trots kriterier. Det blir osämja mellan de anställda. Kritiska röster bestraffas. Orättvisorna ökar. Lönesättningen blir ett maktmedel för cheferna.

– Individuell lönesättning innebär att löntagarna blir mer splittrade gentemot varandra, och att lönen blir mer av en hemlighet. Det kan också minska strejk- och konfliktviljan i ett lönekollektiv. Men lönerna riskerar också att bli väldigt godtyckligt satta, säger forskaren John Lapidus, som studerat den individuella lönesättning som nu är regel i Sverige. 

Läs artikel i Etc: Bara du och chefen

Individuella löner splittrar och försvagar de anställda som kollektiv och ger arbetsgivarna större möjligheter att pressa kostnader och diktera villkor.

Läs intervju med sjukvårdsanställd: "Cheferna gjorde sånt som skrämde folk på riktigt"


Bloggar om politik, löner  Intressant

Inga kommentarer: