måndag 22 juni 2015

I Amors tempel

...kontemplation i naturen
Jag lämnade bakom mig stadens sus och dus...

...för besök i blåeldens rike

...där också prästkragen har en plats

Här i Lindängelund håller Malmös största park sakta på att ta form

Området gränsar till Katrinetorps engelska park där hyllebuskar blommar...

...liksom rhododendron i den lilla bokskogen

Där står också lindar i ring...

...och bildar en märklig liten sal

Jag söker dock en annan stillhet...

...vid den lilla dammen med Amors tempel

Här kan man vila i stilla begrundan...

...men jag vill ända upp till templet

Här känner jag hur lugnet stillar mitt oroliga inre. Kanske inte en effekt av Amors inflytande utan mera av en stunds vistelse i naturen...

Bloggar om sommar, samhälle  Intressant

Inga kommentarer: