onsdag 24 juni 2015

Junifest för att stötta hemlösa

...Juniklappen i Folkets park i dag

Juniklappen den 24 juni äger rum 6 månader efter julafton som är till för att poängtera att hemlösa inte tar semester och att empati, engagemang och förbättring fortsätter att vara viktigt. 

Mera info på facebookevent


Soppkök Malmö: Info om hemlöshet

Bloggar om politik, hemlösa  Intressant


Inga kommentarer: