tisdag 2 juni 2015

Klimatmålsinitiativet

...Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan

Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta behöver förändras. Därför har 21 svenska aktörer gått samman i ett gemensamt ställningstagande


Läs också debattartikel i DN: Inga kommentarer: