torsdag 4 juni 2015

Stalins år av terror

...hur ska denna hemska tid bedömas?
Störtad Stalinstaty under upproret i Ungern 1956

Vadim Zacharovitj Rogovin (1937-1998) var en rysk historiker och sociolog som specialiserade sig på forskning kring Sovjetunionens historia och i synnerhet den anti-stalinistiska oppositionen (främst den trotskistiska). Hans arbeten om denna epok omfattar 7 volymer, av vilka enbart en (den 4:e) finns tillgänglig på engelska: 1937: Stalin's Year of Terror. Följande artikel är förordet till denna bok. 

I sitt förord utgår Rogovin från Chrusjtjovs hemliga rapport vid den 20:e partikongressen och diskuterar dess betydelse och brister. Den forskning (eller icke-forskning) som bedrevs i Sovjet efter den 20:e partikongressen tas också upp, liksom den forskning som bedrivits om ”den stora terrorn” i ”väst” av främst borgerliga forskare. Rogovin är helt naturligt kritisk, på olika grunder, mot både den sovjetiska och borgerliga forskningen kring denna politik. Slutligen försöker Rogovin ge sin egen syn på vad som är viktigt att ta fasta på vid en analys av det hela. Förordet blir på så sätt en slags ”programförklaring” för resten av boken (och delvis även för hans övriga arbeten). 

Rogovins intressanta förord hittar du på Marxistarkiv: 

I Sverige är det främst Kommunistiska Partiet som än i dag försvarar Stalin. Några som bemött deras historieförfalskning är följande:
Inga kommentarer: