måndag 13 juli 2015

Grekland: Ett alternativ till åtstramning

...ett uttalande från Vänsterplattformen i Syriza
Syntagma-torget i Aten i samband med folkomröstningen 5 juli

”Att lämna euron är slutligen en väg som leder till konfrontation med mäktiga inhemska och utländska intressen. Därför är den viktigaste faktorn för att ta itu med de svårigheter som kommer att uppstå, att Syriza är fast beslutet att genomföra sitt program och hämta styrka ur folkets stöd.”

En översättning av uttalandet hittar du på Socialistiska Partiets hemsida här

Bloggar om politik, grekland  Intressant


Inga kommentarer: