söndag 12 juli 2015

Grekland: Från det absurda till det tragiska

...det behövs opposition mot de som leder Grekland och dess vänster till nederlag
Folkomröstningen var ett kraftfullt nej till åtstramningspolitiken

av Stathis Kouvelakis, medlem av Syrizas ledning och en av ledarna för Vänsterplattformen

Var och en som upplever, eller bara följer utvecklingen i Grekland vet alltför väl betydelsen av uttryck som "kritiska ögonblick", "klimat av spänning," "dramatisk omvälvning," och "tänja på gränserna." Med utvecklingen sedan i måndags kommer några nya ord att läggas till i listan: det "absurda".

Ordet kan tyckas märkligt, eller en överdrift. Men hur ska man annars beskriva den totala förändringen av innebörden av en händelse så fantastisk som 5 juli-folkomröstningen, bara timmar efter dess slutsats, av dem som uppmanade till en "nej"-röst till att börja med?

Hur kan man förklara att Ny Demokratis Vangelis Meimamarakis och To Potamis ledare Stavros Theodorakis - ledarna för lägret som så fullständigt besegrades på söndagen - har blivit officiella talespersoner för linjen som följs av den grekiska regeringen? Hur är det möjligt att ett förödande "nej" till åtstramningspolitiken tolkas som grönt ljus för en ny nedskärning? Och för att uttrycka det i förnuftiga termer: om de var benägna att underteckna något ännu värre och ännu mer bindande än EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers förslag, vad var poängen med folkomröstningen och kampen för att uppnå seger i den?

Känslan av det absurda är inte bara en produkt av denna oväntade vändning. Det beror framför allt på det faktum att allt detta utspelas inför våra ögon som om ingenting har hänt, som om folkomröstningen var något av en kollektiv hallucination som plötsligt slutar, lämnar oss att fortsätta fritt vad vi gjorde innan. Men eftersom vi inte alla har blivit lotus-ätare, låt oss åtminstone ge en kort resumé av vad som skett under de senaste dagarna.

I söndags chockade det grekiska folket Europa och världen, svarande en masse på regeringens uppmaning och under förhållanden utan motstycke under efterkrigsförhållanden för något europeiskt land, genom att överväldigande rösta "nej" till ocker och förödmjukande förslag från långivarna. Både omfattningen av "nej"-rösterna och dess kvalitativa sammansättning, med dess enorma majoritet bland arbetare och ungdomar, vittnar om djupa förändringar som har inträffat, eller snarare som har kristalliserats på så kort tid, i det grekiska samhället.

Över 61 procent för Oxi var en kraftfull folklig manifestation

Fredagens massmobiliseringar, klimatet "underifrån" som rått under den senaste veckan, för att inte tala om den entusiastiska vågen av internationell solidaritet, vittnar om den enorma potential som öppnas genom valet av folkliga politiska konflikter snarare än reträtt.

Men från måndag morgon, innan segerropen på landets torg hade helt tystnat började den absurda teatern. Under överinseende av den aktivt pro-Ja grekiske presidenten, Prokopis Pavlopoulos, sammankallade regeringen ledarna för de besegrade partierna att utarbeta en ram för förhandlingar med euron som en oöverstiglig yttre gräns för den grekiska hållningen och förklarade särskilt att den har inget mandat att lämna den monetära unionen.

Allmänheten, fortfarande i den glada stämningen från söndagen, får se sig som företrädare för 61 procent underordnas 38 procent i de omedelbara efterdyningarna av en rungande seger för demokrati och folklig suveränitet.

På tisdagen överlåter regeringen, utan några nya "förslag", sin verksamhet till Bryssel för Eurogruppens extra möte och, vilket är helt logiskt, finner sig ställda inför ett nytt och ännu hårdare ultimatum. Nästa dag inviger Euclid Tsakalotos sitt uppdrag som finansminister (för korthets skull vi lämnar vi betydelsen av Yanis Varoufakis avgång, konstaterar bara att det fanns ett krav från långivarna) genom att skicka en begäran till den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), den organisation som förvaltar större delen av den grekiska skulden, om ett nytt lån på 50 miljarder €, som naturligtvis kommer att åtföljas av ett tredje memorandum (av nedskärningar). Det förutses, faktiskt, att parlamentet kommer att börja på måndag att rösta för den relevanta genomförandelagstiftningen.

Tsakalotos brev fortsätter med hänvisningar till Greklands åtaganden "att hedra sina finansiella skyldigheter gentemot alla sina fordringsägare fullständigt och i rätt tid." Det är uppenbart att trots de försäkringar som hördes efter tillkännagivandet av folkomröstningen för "omstart av diskussioner från scratch" så fortsätter "förhandlingarna" precis där de slutade, med att grekerna sänker ribban för sina motståndare varje steg på vägen.

Samma dag, i avvaktan på nya grekiska "förslag", som skulle vara "pålitliga" och detaljerade, förklarar statsministern Alexis Tsipras för Europaparlamentet att "om mitt mål hade varit att ta Grekland ur euron, skulle jag inte omedelbart efter stängning av vallokalerna ha gjort de uttalanden jag gjort och tolkat resultatet av folkomröstningen inte som ett mandat för en brytning med Europa, utan som ett mandat för att stärka våra förhandlingsinsatser för att komma fram till ett bättre avtal."

Detta motsvarar mer eller mindre öppet ett erkännande att resultatet av folkomröstningen ska tolkas med ett visst slut i åtanke, att förhandlingar förs till varje pris och undvikande av en spricka.

Arbetare och ungdomar och många andra sätter sitt hopp till Syriza

I samma tal, beskriver statsministern ganska kortfattat den filosofi som under många veckor har besjälat hela inriktningen på den grekiska sidan och vilken folkomröstningens parentes inte har förändrat det minsta:

I dessa förslag har vi uppenbarligen genomfört ett kraftfullt åtagande att uppnå de finanspolitiska mål som krävs på grundval av reglerna, som vi inser och respekterar, det faktum att euroområdet har regler. Men vi förbehåller oss rätten att välja, rätten att kunna, som en suverän regering, att välja var vi ska placera och lägga till, skattebördan, för att vara i stånd att uppnå de nödvändiga finanspolitiska målen.

Så ramen ges: det är att de restriktiva åtgärderna som säkrar budgetöverskott och syftar till återbetalning av skulder. Det är obestridligen ramen för promemorior. Oenigheten är över "fördelning av bördan." Det handlar om en (förmodligen) "socialt rättvisare" variant av åtstramning, som kommer att presenteras som "omfördelning" samtidigt som den vidmakthåller lågkonjunkturen (alla hänvisningar till åtaganden för icke-lågkonjunktur åtgärder har utplånats) och utarmning av majoriteten.

Under tiden, och medan dessa lugnande försäkringar läggs fram, är demolering vad som återstod av Syrizas programmatiska åtaganden, det är en stegring av belägringstillståndet, med Europeiska centralbanken som håller stängt tappen av likviditet och trimmar ytterligare värdet på bankobligationer, vilket oundvikligen leder till kollaps.

Och ändå, trots den allvarliga situationen och trots det faktum att genom införandet av kapitalkontroll en del av vägen redan har täckts, talar ingen, förutom Costas Lapavitsas och vissa kadrer från Vänsterplattformen, om de självklara och grundläggande åtgärder för självförsvar som är nödvändiga på grund av dessa omständigheter, utgående från offentlig kontroll och nationalisering av banksystemet.

Finansmarknadernas makt måste brytas

Förklaringen till detta är naturligtvis mycket enkel: något av detta slag skulle placera Grekland med ena foten utanför euron, vilket regeringen är helt ovillig att göra, trots att även traditionella ekonomer som Paul Krugman hävdar att "större delen av kostnaden redan har betalats" och att det är dags för Grekland "att skörda frukterna."

En enkel slutsats framgår av allt detta: med de drag som gjorts under den senaste veckan, har regeringen inte uppnått någonting annat än en fullständig återgång till tidigare inneslutning, från en mycket mer gynnsam situation till trycket under en ännu mer obeveklig ekonomisk kvävning. Den har lyckats slösa den mäktiga injektionen av politiskt kapital från folkomröstningen på rekordtid, följande på alla punkter raden av dem som hade motsatt sig den, och som har all anledning att känna sig rättfärdigade, trots att de blev slagna vid valurnorna.

Men folkomröstningen ägde rum. Det var inte en hallucination som alla nu har återhämtat sig från. Tvärtom, hallucinationen är försöket att nedgradera den till ett temporärt "utsläpp av ånga" innan de återupptar den nedåtgående kursen mot ett tredje memorandum.

Och det verkar som regeringen just slår in på en självmordsväg. Igår, sent på kvällen, skickade den till alla parlamentsledamöter en hastigt skriven, tolv-sidig text, skriven på engelska av experter som sänts av den franska regeringen och som grundar sig på Tsakalotos begäran om ett femtio miljarders eurolån.

Detta är inget annat än ett nytt åtstramningspaket - faktiskt, en "kopiera och klistra in" av Junckerplanen, som avvisats av väljarna för några dagar sedan. Dess kärna är alltför bekant: primära överskott, nedskärningar i pensioner, ökning av mervärdesskatt och andra skatter, och en handfull av åtgärder för att ge det en liten smak av "social rättvisa" (t.ex. en höjning av bolagsskattesatsen med två punkter). Dokumentet godkändes av alla de stora ministrarna utom Panos Kammenos, ledare för oberoende grekers parti (ANEL) och Panagiotis Lafazanis, ledaren för Vänsterplattformen.

Parlamentet har kallats att rösta om denna text i dag, enligt samma akuta åtgärder som tidigare kraftfullt fördömts av Syriza. I många avseenden kan denna process betraktas som en "parlamentarisk kupp", eftersom parlamentet uppmanas att rösta om en text som är varken ett lagförslag, eller ett internationellt avtal, vilket ger ett slags carte blanche till regeringen att skriva under ett låneavtal. Men detta parlamentariska godkännande har uttryckligen satts som villkor för ytterligare förhandlingar med den tyska finansministern Wolfgang Schäuble.

Som var förutsägbart, och förmodligen även planerat, har detta förslag till avtal utlöste ett tumult inom Syriza. För närvarande kommer de flesta av de starka reaktionerna från Vänsterplattformen och andra strömningar på Syrizas vänsterkant som KOE, den maoistiska organisationen som har fyra parlamentssledamöter. Under dagens dramatiska möte med Syrizas parlamentariska grupp, sade Lafazanis, minister för energi och ledare för Vänsterplattformen, att avtalet är "oförenligt med Syriza program" och "inte erbjuder ett positivt perspektiv för landet." Vänsterplattformens ministrar väntas avgå i dag.

Thanassis Petrakos, en av de tre talarna för Syrizas parlamentsgrupp och en framstående medlem av Vänsterplattformen, förklarade:

"Nejet" i folkomröstningen var radikalt och ett klass-"nej". Vissa högt uppsatta kamrater insisterar på en "det finns inget annat sätt" logik. Vi bör förbereda oss på att lämna euroområdet och säga detta tydligt till folket. Vänstern har en framtid när den öppnar sina vingar till det okända, inte till intighet. De som insisterar på att stanna kvar i euron oavsett kostnaden ska veta att det blir en katastrof. Vi behöver en förberedd exit för att öppna upp en ny väg. De första stegen är den offentlig kontroll av bankerna och den grekiska centralbanken och krafttag mot oligarkin.

Varoufakis sägs också ha motsatt sig avtalet, liksom några parlamentsledamöter från 53-gruppen (majoritetens vänsterflygel) och på ett internt möte i går uppstod ett betydande gap mellan kadrer på låg- och mellannivå, som starkt motsätter sig avtalet, och riksdagsledamöter, som är mycket mer benägna att stödja det. Omröstningen som kommer att äga rum sent på kvällen kommer säkert att bli av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen, men också för framtiden för Syriza.

Vad som än händer under de närmaste timmarna och dagarna, bör en sak vara klar: alla försök att avbryta folkviljan för omvälvningen av åtstramning och memorandum är hybris i antik grekisk bemärkelse. Den som vågar leda landet, och vänstern, att kapitulera och till vanära bör vara redo att möta motsvarande Nemesis.

Översättning från Jacobin

Bloggar om politik, grekland  Intressant
Inga kommentarer: