torsdag 16 juli 2015

Grekland: Kampen går vidare

...ilskan kan förvandlas till politisk kraft
Grekiska folket har anledning att vara förbannade

Det förödmjukande eu-avtalet röstades igenom i det grekiska parlamentet med hjälp av konservativa och borgerliga röster (39 ledamöter från Syriza vägrade rösta för uppgörelsen). Inom premiärminister Tsipras eget parti, Syriza, råder uppror och en majoritet av ledamöterna i partistyrelsen har förkastat avtalet. På gatorna demonstrerade stora människomassor och statsanställda strejkade i protest.

Den grekiska arbetarklassen är inte knäckt, inte heller den folkliga rörelsen mot åtstramningspolitiken. En politik som dikteras av europeiska bank- och finansintressen och eu-elitens behov av att trycka ner varje försök att på allvar motsätta sig högerpolitiken. 

På ytan ser det ut som en förkrossande seger för den arroganta eu-eliten och dess medlöpare, men det kan mycket väl bli en pyrrhusseger som slår tillbaka mot etablissemanget. Många människor har nu gjort dyrköpta erfarenheter, mångas ögon har öppnats och slutsatser kommer att dras.

Nu är tid att motverka demoralisering och att utveckla motståndet underifrån. Dra slutsatser utifrån gjorda erfarenheter och växa i insikt och beslutsamhet. Vänstern behöver stärkas, i Grekland och över hela Europa. Nu ska vi organisera och samla kraft för att kunna möta de reaktionära krafterna med mångdubblad styrka nästa gång.

SP: Chockangreppet på Grekland

Bloggar om politik, grekland  Intressant


2 kommentarer:

The tipping point sa...


lite OT men jag hoppas att han blir nästa president i USA så kanske världen kan förändras till det bättre men det är väl att hoppas på för mycket.
han är en frisk fläkt i amerikansk politik.
Bernie Sanders Rally in Madison, Wisconsin
https://www.youtube.com/watch?v=OewBDIwy-O4

The tipping point sa...

Bernie Sanders är King han pratar om Demokratis Socialism och jag har då aldrig hört en amerikansk president kandidat prata så där.
Sen. Bernie Sanders Says U.S. Should Look More Like Scandinavia
https://www.youtube.com/watch?v=cz0u2FH5Bnk