lördag 11 juli 2015

Grekland: Regeringen kapitulerar

...och sviker folkomröstningen

Syrizaregeringen ger efter för utpressningen från Trojkan. Samma krav som det grekiska folket röstade nej till i folkomröstningen återkommer nu i regeringens förslag, bland annat höjningar av indirekta skatter och försämringar av pensioner. 

Tanken är att man för dessa eftergifter ska utverka lån för att kunna betala gamla lån de närmaste tre åren och att man ska kunna omförhandla skuldbördan. Men faktum är att man fortfarande kommer att få leva under finansmarknadernas och eu-elitens diktat.

Det återstår att se om EU går med på det paket som röstades igenom i det grekiska parlamentet. Kanske vill man ha ännu hårdare åtstramningar, kanske godkänner man inga skuldnedskrivningar?

Det är inga enkla val som den fem månader gamla vänsterregeringen står inför. Ett utträde ur eurozonen skulle initialt skapa stora problem med banksystemet, valutan, kraftigt fördyrad import osv.

Kanske behöver vänstern i Grekland vinna tid, men förr eller senare så kommer en utveckling mot folklig demokrati att kräva inställda betalningar, nationalisering av bankerna och farväl till euron. Eller så går vänstern fram i hela EU och förändrar projektet i grunden.

Den väg som den grekiska regeringen slagit in på riskerar att skada förtroendet för vänstern och ökar risken för splittring av Syriza. Nu måste vänsterkrafterna som står emot åtstramningspolitiken stärkas. I Grekland, i Spanien och över hela Europa. Sveket från den europeiska socialdemokratin är massivt.

Några av Syrizas ledamöter avstod från att rösta i parlamentet. Och på gatorna fortsätter demonstrationer mot åtstramningspolitiken. Motståndet måste gå längre ned och djupare.

Bloggar om politik, grekland  Intressant


Inga kommentarer: