torsdag 9 juli 2015

Grekland: Vems skuld är skulden?

...och vem kämpar för demokrati?

Den internationella sanningskommission som det grekiska parlamentet tillsatt för att reda ut hur skulden uppkommit visade att mindre än en tiondel på något sätt nått folket. Merparten har sin rot i ränteskulder och bankstöd eller uppblåsta försvarsbeställningar till USA, Tyskland och Frankrike. Kommissionens slutsats är att skulden, som i många andra korrupta system, till allra största del är "illegitim, illegal, odiös och ohållbar" och därför inte ska drabba det grekiska folket.

I själva verket står skuldkraven i strid med valutaunionens "grundlag", det så kallade Maastrichtfördraget, som förbjuder staterna att låna pengar av varandra. Men för att rädda de banker som spekulerat fram finanskrisen valde EU-stater att ta över bankskulderna och pressa grekiska folket att betala för krisen.

Den värsta indrivningshöken, Tyskland, har själv en massiv skuldsanering att tacka för sin nuvarande position. Nu börjar den tyska skuldmoralen att uppmärksammas. I betydelsefulla amerikanska medier kritiseras Tyskland för att ha glömt de stora skuldavskrivningar som de själva fick efter andra världskriget.

Bloggar om politik, grekland  Intressant


Inga kommentarer: