fredag 24 juli 2015

Uttalande från Syrizas ungdomsförbund

...om åtstramningarna och framtiden för Syriza
Bild: Europe says OXI

Avtalet den 13 juli, som nåddes efter förhandlingar under flera månader och genomfördes av Syriza-ANEL-regeringen, är utan tvekan ett stort nederlag för krafterna i den radikala vänstern i Grekland. Den exempellösa statskuppen, som genomfördes av borgenärerna, var bara den senaste episoden i en serie av handlingar av direkt utpressning, som ledde regeringen in i det kvävande politiska dödläget.

Det skulle dock vara ganska svårförståeligt att tolka resultatet av förhandlingarna som enbart bestämt av ett val från borgenärernas sida. Vi är skyldiga att också utvärdera negativt underskattningen av styrkeförhållandena inom euroområdet, den orubbliga övertygelse om att rationella argument skulle kunna övertyga "institutionerna" att verka till förmån för ett avtal om "ömsesidig nytta", men också att hotet om en Grexit skulle kunna spela en katalyserande roll för våra förslag till att lyckas. Alla dessa punkter har på avgörande sätt bidragit till avsaknaden av en alternativ plan till ett sammanbrott, som kunde ha fungerat både som en del av förhandlingarna och som ett val för regeringen; allt detta var avgörande faktorer för att vi skulle bli politiskt kidnappade.

Parallellt med detta lämnade det långa överseendet i den tekniska aspekten av förhandlingarna och väntan på en "hedervärd kompromiss", som ansågs vara säker, inget utrymme för den entusiasm och dynamik som deltagande i samhället skulle ha skapat mot en dominans av teknokrater och strävan efter en politisk process oberörd av förändring. Dessutom avstod vi från "ensidiga" åtgärder som kunde ha flyttat konflikten mot det inre, förstärkt vår relation med de människor vi företräder, gett startsignalen för nya strider och garanterat medel för att säkerställa genomförandet av vårt program.

Mot bakgrund av hela den här situationen var den otillräckliga mekanismen för partiet (och ungdomsförbundet) avgörande. Icke-inkallandet av centralkommittén innan den parlamentariska omröstningen om förutsättningarna för avtalet försköt tyngdpunkten av beslutsfattandet mot inkompetenta organ, såsom den parlamentariska gruppen och mot det individuella samvetet hos varje enskild ledamot. Den politiska undernäringen hos partiets ledande organ och beslutsfattandet utanför kollektiva förfaranden är två kompletterande aspekter av samma förhållande.

Det avtal som undertecknades är märkt av de överväldigande styrkeförhållandena inom euroområdet och utpressningen som begås mot regeringen och det grekiska folket. Denna politiska kidnappning och detta dödläge, som vi betalar priset för, tvingar oss att ompröva axlarna och riktlinjerna i denna plan. Vi har en skyldighet att betänka att i slutändan fungerar EU och euroområdet som ett institutionellt gjutet nyliberalt system, vilket extremt begränsar marginalerna för dess förändring. Vår internationella strategi måste inbegripa tillbakadragande från dessa formationer, vilket är ett krav för demokrati och folksuveränitet, men också en förutsättning för att utmana nyliberalismen.

Antagandet av ett tredje nedskärningspaket strider mot våra ideologiska referenser och våra kollektiva beslut: det vänder Syrizas långa marsch och riskerar att krossa hoppet i det enda EU-land där vänstern har uppnått en historisk seger. Av dessa skäl placerar vi oss i opposition mot detta avtal.

Det är absolut nödvändigt, i detta skede, med ett omedelbart sammankallande av Syrizas centralkommitté och för ett omedelbart inkallande av en extra kongress, det högsta beslutande organet i partiet, som ska ha ett övergripande ansvar för balansräkningen med det som skett och för att planera en strategi för den kommande scenen. Syriza har också ett ansvar; det måste skydda alla sina medlemmar mot personangrepp, som är främmande metoder för vänsterns principer och värderingar.

Det är inte på något sätt tänkbart, i detta sammanhang, att åsidosätta den stora betydelsen av folkomröstningens resultat. I det här fallet, lyckades regeringen för en kort tid att göra folket till huvudaktören mot den extrema utpressningen, finanskvävningen, de stängda bankerna, media-frenesin. Folkomröstningen, som en social process och som en folklig dom, visar att kampen för att inrätta en social allians som kan expandera demokrati, synergier och solidaritet inom alla områden av samhällslivet är mer än någonsin relevant, men också att den bär inom sig segerns dynamik.

Kampen för en rättvisare värld är inte ett moraliskt rättfärdigande, utan ett sätt att ändra vår dagliga tillvaro, våra liv, samhället. Vi kommer att fortsätta att följa denna väg, hålla i åtanke att historien är ett område av det möjliga, där vi kämpar för att göra möjligt allt som idag verkar otänkbart.

Uttalandet på Syrizas Ungdoms hemsida här (engelska)

En översättning från International Viewpoint

Bloggat: Kildén & Åsman

Bloggar om politik, grekland  Intressant


2 kommentarer:

Erik Rodenborg sa...

Kolla länken till International Viewpoint, den funkar inte eller går uppenbarligen till fel sida.

Ronny Åkerberg sa...

Jo, jag har sett det. Deras adress har blivit "kapad" på nåt sätt. Vi får se om de får rätt på det. Jag har istället lagt upp en länk till Syriza Ungdoms hemsida med den engelska texten.