torsdag 6 augusti 2015

70 år efter atombomberna

...över Hiroshima och Nagasaki
Hiroshima efter atombomben 1945

I dag den 6 augusti för 70 år sen detonerade atombomben över Hiroshima. Den följande atombomben över Nagasaki fälldes den 9 augusti 1945. Båda på order av USA:s president Harry S Truman. Ca en kvarts miljon människor beräknas ha omkommit bara under de närmast följande månaderna som en direkt följd av bomberna. Än dag dör människor av bombernas effekt eftersom de överlevande i högre grad drabbas av cancer och andra sjukdomar.

"Det finns idag föga tvivel om att beslutet att släppa atombomberna över Hiroshima och Nagasaki hade mer politiska än militära motiv. Det spelade ingen som helst roll, som man påstod vid den tidpunkten, för att minska USA:s förluster: Japan stod hursomhelst på randen till kapitulation. Om syftet var att hjälpa hovet i Tokyo i dess desperata försök att övervinna ett sista motstånd mot kapitulation bland benhårda militärer, kunde man visat bombens kraft genom att släppa den över en obebodd ö. General MacArthur slår med eftertryck fast: ”Hela min stab trodde (i slutet av april 1945), att Japan stod på sammanbrottets och kapitulationens rand. Jag gav till och med instruktioner om att planer skulle göras upp ’för en tänkbar fredlig ockupation’.... Japans krafter var redan uttömda, kärnan i dess armé och flotta hade förintats, och det japanska hemlandet låg nu öppet för flygräder och invasion”. Det ohyggliga dödandet av en kvarts miljon människor genomfördes som en politisk styrkedemonstration gentemot USA:s allierade, i synnerhet Sovjetunionen, i mycket högre grad än mot Japan. Det var ett oerhört brott mot mänskligheten i ett krig som inte saknade exempel på sådana" (Ernest Mandel i Andra världskriget - Vad det egentligen handlade om).

Åsa Linderborg i AB: Bomberna som inte behövdes

Inga kommentarer: