fredag 7 augusti 2015

Att ta makten

...nummer 13 av tidskriften Tidsignal

"Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor"

Så skrev socialdemokraterna i sina partiprogram åren 1944-1990, men de var för det mesta alltför upptagna av dagspolitiken för att på allvar söka en väg till målet. Tidsignal nr 13 handlar om en strategi för socialism i vår tid. Vi vill få igång en debatt om stigar och vägar, om broar och övergångar.

De nya partierna Syriza i Grekland och Podemos i Spanien har gjort frågan om samhällsmakten aktuell. Båda får en kritisk granskning av aktivister som själva deltar i rörelsen.

Tidigare erfarenheter av organisering för de arbetandes självstyre i Portugal, Chile, Polen och även i Sverige redovisas och vi gör ett historiskt svep genom de teorier som lagts fram och de debatter som förts, från revolutionsåret 1848, över 1917, fram till hur italienaren Antonio Gramscis tankar om samhällsmakten används i dag.

Sätt in 80 kronor på plusgiro 30 35 44-1, så kommer den på posten.
Skriv Ts 13 och glöm inte ditt namn och din adress.Inga kommentarer: