fredag 21 augusti 2015

De som röjde väg för Sd

...etablissemanget saknar självkritik
Elitens högerpolitik öppnade portarna för extremhögern

Media flödar över av kommentarer över Sverige-demokraternas uppgång i opinionen. Förnekanden, förfasanden, fördömanden - orden flödar. Något jag saknar från etablissemangets företrädare är självkritik över den långvariga politik som skapat grogrunden för Sd:s framgångar.

Den politik, som förts av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar under en trettioårsperiod, ligger nämligen i sina grunddrag fortfarande fast. Det är den som cementerat ett allt mera orättvist klassamhälle i vilket otryggheten växt och den så kallade integrationen aldrig fått en chans.

Denna nya, sköna värld har karaktäriserats av:

1. Massarbetslöshet. Nyanlända hamnar sist i kön och får vänta i åratal på jobb. Villkoren blir allt osäkrare med importerad arbetskraft som dumpar löner och arbetsvillkor. Visstidsjobb staplas på varandra. Storkapital och banker är vinnare på denna politik.

2. Bostadsbrist. Bostadspolitiken har överlåtits till den så kallade marknaden, som naturligtvis prioriterar de köpstarka. Nyanlända har koncentrerats till rena ghetton, där fattigdom, trångboddhet och gängkriminalitet frodas.

3. Välfärdssystemen urholkas för att skapa förutsättningar för skattesänkningar, främst för de välbeställda. Skola, vård och omsorg försämras för att röja väg för privatiseringar och privata profiter från våra skattemedel. Socialförsäkringar och pensioner sänks rakt av, medan rikedomen samlas i samhällets topp.

4. Politiken har fört fram till ett samhälle utan framtid, visioner och hopp, som tvingar fram vanmakt och individuella "lösningar". Investeringar i utbildning, kollektivtrafik, välfärd, bostäder och hållbar framtid lyser med sin frånvaro. Kollektiva framtidslösningar är bannlysta och kapitalet kan inte tänka längre än näsan räcker.

Detta är den dynga ur vilken ett parti som Sverigedemokraterna har fått livsluft. Det är i en sådan unken och hopplös samhällsatmosfär som det sparkas nedåt, som det söks efter syndabockar istället för att gå samman kollektivt och rikta vreden mot den härskande klassen.Bloggar om politik, sverigedemokraterna  Intressant


Inga kommentarer: