tisdag 25 augusti 2015

Flyktingnotan: Världens fattiga drabbas

...när svenska regeringen tar pengar från biståndet

Kostnaderna för det svenska flyktingmottagandet skjuter i höjden. Sen 1994 tar svenska regeringar allt mera pengar från det svenska biståndet till fattiga länder för att betala flyktingnotan. Idag används 25 procent av biståndsbudgeten på detta vis. Sverige är nu det land som tar emot störst andel av det svenska biståndet. 

Det svenska biståndet syftar till att hjälpa hundratusentals människor som lider under fattigdom och förtryck. En sådan hjälp innebär också att många slipper att fly från outhärdliga omständigheter. När det svenska biståndet urholkas så minskar möjligheterna att förbättra fattiga människors situation. Den socialdemokratiska regeringen går i Alliansens fotspår.

Det här har skapat en absurd situation. För att hjälpa flyktingar, som kommer till Sverige, så minskar man ett bistånd som kan bidra till att förhindra flyktingströmmar. Tala om att ställa svaga grupper mot varandra. Det är inte underligt att människor reagerar: Ge inte flyktingnotan till världens fattiga.

Men det finns lösningar. Under trettio års tid har regeringar i Sverige, oavsett färg, bedrivit en politik som skapat ökande klassklyftor och som överfört hundratals miljarder till redan välbeställda, till höginkomsttagare, kapitalägare, storföretag och banker.

Det bör vara dags för pay-back-time nu. Dags att införa en starkt progressiv skatt enligt principen om skatt efter bärkraft och som återför resurser från de övre skikten till samhället. Medel som kan användas för att betala såväl flyktingmottagande, bistånd till fattiga länder som till återuppbyggnaden av svensk välfärd.Inga kommentarer: