lördag 8 augusti 2015

JK har fel om Sd:s kampanj

...ger grönt ljus för hets mot romer
Sd:s propaganda är hets mot folkgruppen romer - oavsett vad JK säger

Justitiekanslern gör en felaktig tolkning av lagen om hets mot folkgrupp. En slapp och formalistisk tolkning. Inte underligt att Sverige regelbundet får kritik från FN:s kommitté mot rasdiskriminering. Förmodligen borde lagen skärpas så att den här typen av uppenbar hets inte kan gå fri. Oavsett JK:s beslut är naturligtvis Sverigedemokraternas kampanj rasistisk och ska bekämpas.

JK:s beslut är åt helsicke. Någonting är galet när ett politiskt parti kan organisera och genomföra något som alla vet är riktat mot romerna, men ändå lämnas utan åtgärd. 

Flagrant övergrepp från Sd, men JK:s tolkning gör lagen tandlös

Det går helt enkelt inte att köpa JK:s resonemang. Det vilar på två påståenden, båda lika svaga. 

JK:s uppfattning sammanfattas i följande: "Det är tveksamt om de uttalanden som finns på affischerna och banderollerna kan anses riktade mot en viss folkgrupp eller grupp av personer i den mening som straffstadgandet kräver. Även om så skulle vara fallet når uttalandena, med beaktande av de yttrandefrihetsrättsliga hänsyn som beskrivits ovan, inte upp till en sådan nivå av missaktning som krävs för att brott ska föreligga".

1. För det första. Det är "tveksamt"...om detta riktar sig mot folkgrupp eller grupp av personer? Om något är tveksamt så bör det utredas. Det gör man genom att sätta in det i sitt sammanhang. Sammanhanget är bland annat att Sd inte har något emot "svenskt" tiggeri, det de inte gillar är "hitrest" tiggeri och de hitresta tiggarna är nästan uteslutande romer. 

Hur svårt kan det vara? JK tittar på Sd:s affischer och banderoller i tunnelbanan och hittar inte ordet romer. Aha, tänker han, då är saken avgjord. Fast inte riktigt, men åtminstone "tveksamt". En sådan här tolkning gör ju att lagen nästan aldrig kan tillämpas. Företrädare för rasistiska organisationer kan ju lätt gardera sig mot åtal genom att utelämna ett litet ord...

Men hur ser det ut inuti JK:s huvud?

2. För det andra. JK inser att det här är lite tunt och därför menar han att även om det skulle vara riktat mot en grupp så räcker inte det eftersom det inte är tillräckligt mycket missaktning. JK utvecklar inte detta vidare i sitt uttalande, men man förstår av det att vad han menar är att en bedömning av Sd:s kampanj som hets mot folkgrupp skulle innebära ett "oproportionerligt intrång i yttrandefriheten".

Vi får ingen ytterligare underbyggnad av detta resonemang. JK:s bedömning är naturligtvis en tolkning. Exakt hur hans tolkning ser ut vet vi inte. Den finns bara inuti hans huvud. 

Men frågor uppstår naturligtvis. 

- På vilket sätt är det här inte fråga om tillräckligt låg "nivå av missaktning"? Är det för att grova antiziganistiska skällsord undviks? Från vems perspektiv räcker inte graden av missaktning? Europarådets expert för frågor rörande romer ser Sd-kampanjen som hets mot folkgrupp. Han säger att Sd-kampanjen ger en negativ och stereotypisk bild av romer och att den vilseleder allmänheten.

- På vilket sätt skulle ett åtal mot Sd-kampanjen vara ett "oproportionellt intrång i yttrandefriheten"? Vad är det för information, åsikter och tankar som inte kan uttryckas om Sd inte får hetsa mot romer som de gjort i det här fallet?

Att resa sig mot förtrycket

Yttrandefriheten är viktig att värna om, men den är inte absolut. Det finns ingen anledning, särskilt inte för politiska partier, att göra uttalanden som fungerar som misstänkliggörande av folkgruppen romer. FN:s kommitté mot rasdiskriminering kritiserar återkommande Sverige för att inte ingripa mot rasistiska organisationer, rasistisk propaganda och hatbrott.

Det är dags att börja sätta ner foten nu. Även för ansvariga myndigheter. Men att JK nu bekräftar att Sverigedemokraternas rasism är laglig gör inte denna rasism mindre rasistisk eller godtagbar. Bara för att lagen står på SD:s sida behöver vi inte godkänna deras rasism. 

Mycken skit genom historien, även rasism, har skett med lagens hjälp. Människor har ändå rest sig och kämpat. Störtat förtrycket och ändrat lagarna. Det ska vi också.

Bloggar om politik, rasism  Intressant


Inga kommentarer: