torsdag 6 augusti 2015

Organiserat tiggeri är inte olagligt

...det är rasisterna som är problemet, inte tiggarna
Heder åt de som reagerar mot Sd:s rasistiska propaganda

Det är klart att människor i nöd hjälper varandra, även med en sådan sak som tiggeri. Det är inget konstigt med det. Det är till och med en rättighet. Men är tiggeriet en organiserad kriminell verksamhet? Nej, det finns inga belägg för att så skulle vara fallet.

De som dagligen möter tiggarna i sin verksamhet, som Stockholms Stadsmission, menar att de länge haft bilden klar för sig: det finns ingen organiserad brottslighet bakom

En nyligen publicerad rapport slår hål på myterna. Nyligen publicerades en norsk studie baserad på intervjuer med 1 200 hemlösa rumäner i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 

Rapporten bekräftar bilden av att organiserandet rör samarbete mellan människor som redan känner varandra. Bara enstaka fall av rättsligt prövat utnyttjande finns, men inga belägg för organiserad brottslighet.

I princip alla, som intervjuades, uppger att de hellre hade haft ett vanligt arbete istället för att tigga. I genomsnitt tjänar man 130 kr/dag på att tigga på gatan (då är även pantning av burkar inräknad). Med 8 timmars arbetsdag ger det en timförtjänst på ca 16 kr.

Det är en skam att det finns människor i vårt land som vill sparka på denna grupp av de redan fattigaste, mest hunsade och förtryckta i hela Europa.

Bloggar om politik, fattigdom  IntressantInga kommentarer: