söndag 9 augusti 2015

Romernas situation i Europa

...fattigdom och diskriminering

En undersökning från FRA, Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter, ger ett entydigt besked. Det är en nedslående bild av romernas situation. Jämfört med icke-romer, som bor i närheten, visar resultaten på betydande skillnader vad gäller socioekonomiska villkor. Och då är ändå villkoren för icke-romerna oroande, skriver man.

Undersökningen omfattar 11 EU-medlemsstater.

- Många romska barn går inte i skolan och bara 15 procent av de unga vuxna romerna fullgör en universitetsutbildning eller yrkesutbildning.

- Färre än en av tre romer har ett förvärvsarbete.

- En av tre uppger att de har hälsoproblem som begränsar dem. 

- 45 procent bor i hushåll som saknar minst en av följande grundläggande bekvämligheter i bostaden; inomhuskök, inomhustoalett, dusch eller bad inomhus, elektricitet

- I snitt bor ungefär 90 procent i hushåll med en inkomst under den nationella fattigdomsgränsen

- I snitt bor 40 procent av romerna i hushåll där någon har fått gå till sängs hungrig minst en gång den senaste månaden, eftersom de inte har haft råd att köpa mat

Inga kommentarer: