måndag 24 augusti 2015

Vad driver människor att rösta på Sd?

...hög tid för ett alternativ till extremhögern
Bara en organiserad och kämpande arbetarklass kan ändra på orättvisorna

Om vi inte bekämpar det som göder rasism och extremhöger, då får vi fortsätta springa i den onda cirkeln. Mönstret kan inte brytas av en liten grupp, det krävs en folklig rörelse för välfärd och jämlikhet. Det är så vi kan upphäva den splittring och vanmakt som etablissemanget tvingar på oss.

Hur kan det komma sig att alla dessa människor ser SD som den enda oppositionen? Det har naturligtvis samhälleliga orsaker, idag liksom förr. Det var naturligtvis inte en tillfällighet att fascism och nazism växte under 30-talet när de styrande kastade ut miljoner i arbetslöshet och misär? Samma mekanismer verkar idag.

Massarbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist, urholkad välfärd, dåligt fungerande skolor, växande klassklyftor - allt detta driver människor i armarna på Jimmie Åkesson. Den etablerade politiska och ekonomiska makteliten bär ansvaret fullt ut och med sin sociala förstörelseverksamhet gödslar de marken ur vilken de högerextrema krafterna gror och växer…

Sd:s framgångar har inte uppstått ur tomma intet.  Det har inte bara med invandring att göra, men desto mer med borgerlig högerpolitik som syftar till att berika de redan välbeställda. Det är viktigt att inte dölja dessa konsekvenser av högerpolitik. I annat fall är risken stor att Sd framstår som de enda "sanningssägarna".

Arbetslöshet, otrygga jobb, försämrade socialförsäkringar, pensionssystem som gör massor till fattigpensionärer etc - det är mycket som påverkar människor. Ingen ska behöva leva i den fattigdom som många gör idag. Det är en skam för ett utvecklat samhälle. Det som betyder mest för skapandet av jordmån för Sd är vad som sker i människors egna liv.

De här människorna röstar naturligtvis helt mot sina egna intressen när de lägger sin röst på Sd. Arbetare som väljer ett borgerligt, socialkonservativt parti främjar inte sina egna klassintressen, men bakgrunden till ett sådant agerande återfinner vi i det faktum att det saknas ett alternativ som kan fungera som en verklig opposition mot högerpolitiken.

En stor del av förklaringen till människors ologiska agerande är att socialdemokratin svikit, vikt ner sig för nyliberalismen och spottat på sitt eget välfärdsbygge.

Många människor känner stor vanmakt över samhällsutvecklingen och kan inte förklara vad som sker. Den arbetarrörelse de litade på har inte mycket hjälp att komma med. I förvirringen kan Sd:s enkla lösningar framstå som en utväg.

Att lägga skulden för Sd:s uppgång på partiets väljare tror jag vore ett misstag. Rikta istället vreden uppåt, mot de styrande som har ansvaret för den usla samhällsutvecklingen. Sparka inte nedåt mot vanliga människor - så som Sd gör mot romer och muslimer (och så som hela borgarsamhället gör mot vanligt folk).

Jag tänker så här. Om vi inte förstår hur Sd-väljare tänker, hur ska vi då komma nån vart? Om vi inte vill diskutera med dem för att så småningom vinna dem för en annan väg - hur ska vi då kunna stoppa och driva tillbaka Sd?

I stort är sd-väljare som folk är mest. Här i Skåne har Sd över 20 procent på åtskilliga orter. De har kommit från andra partier. Den övervägande delen är arbetarklass, resten småföretagare.

Det som skiljer ut Sd-väljare från andra är att de ser minskad invandring och flyktingmottagande som lösningen på många problem. Men är det så konstigt egentligen? Hela samhället och alla partier talar om för dem att det är närmast en naturnödvändighet att å ena sidan skära ner på samhällsutgifter och å andra sidan att sänka skatter. Vad återstår då att göra?

Det som kan förlösa den här onda cirkel är, som jag ser det, att man börjar ifrågasätta axiomen som predikas uppifrån och istället börjar ställa krav och kämpa för vanliga människors intressen. En sådan folklig rörelse skulle naturligtvis också skapa ett tryck mot och inom olika politiska partier.

Dags att börja bryta upp den långvariga eran av nyliberal politik och av arbetarklassens underkastelse.
Inga kommentarer: