torsdag 3 september 2015

Defensiv budget utan helhetsperspektiv

...välfärden måste återuppbyggas
...och de stora klassklyftorna måste minskas drastiskt

I sin ekonomiska föredragning inför media betonade finansminister Magdalena Andersson att det är frågan om en mycket stram budget där varje reform ska betalas krona för krona med skattehöjningar. 

Regeringen har fått stark kritik, och då även internt från LO, för att vara alltför defensiv i sin ekonomiska politik. Utifrån en totalbudget på nästan 900 miljarder kronor i utgifter är inte heller 13 miljarder, som enligt Magdalena Andersson är den del av skattehöjningen som går till förbättringar, mycket pengar i förhållande till de omfattande behoven. Det som framför allt saknas är en helhetsplan för ett återuppbyggande av välfärdssverige.

Regeringens jobbmål räcker inte så länge ojämlikheten ökar. Sverige är det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast sedan 1990-talet. Allt mindre av tillväxten kommer löntagarna till del, och samtidigt har fattigdomen återuppstått i Sverige. 

Den borgerliga regeringen bidrog målmedvetet till ökande sociala klyftor genom att sänka skatterna mest för dem på toppen – de rikaste 10 procenten fick 25 gånger mer i skatte­sänkningar och subventioner än de fattigaste 10 procenten.
Men utvecklingen började inte med Alliansen. Resan bort från ett Sverige där de ekonomiska och sociala klyftorna minskade inleddes omkring 1980 och har pågått oavsett regering, om än med olika hastighet och iver.

Visst är det så att skatten för de rika måste upp. Och Vänsterpartiet måste våga släppa sargen.

Bloggar om politik, budget  Intressant


Inga kommentarer: