söndag 20 september 2015

Finland: Det korta minnet

...glömd är den hjälp som finska krigsflyktingar fick
Finska krigsflyktingar anländer till Haparanda

Ett par hundra människor demonstrerade i finska Torneå mot flyktingar och ville stänga gränserna. Förmodligen inspirerade av rasistiska höger-extremister. Människor som har kort minne också, kan man tänka. Under andra världskriget flydde fler än hundratusen från Finland till Sverige för att få en fristad undan kriget. Precis som många av dagens flyktingar gör.

Ett par hundra flyktingmotståndare hade samlats på finska sidan av gränsen. Hur de kan uppfatta flyktingarna som ett hot är en gåta då Finland är ett av de länder i Europa som tagit emot få personer på flykt.

Det är inte så väldigt länge sen som Finland befann sig i krig och civilbefolkningen drabbades hårt. Ca 80 000 finska krigsbarn kom till Sverige under andra världskriget. I september och oktober 1944 flydde också 56 000 finländare över gränsen just där det nu har demonstrerats.

Kan vara bra att tänka på att manifestationer för ett humant flyktingmottagande har samlat oerhört många fler deltagare på orter runt omkring i Europa.

Röda Malmö: Massiv manifestation i Malmö

Röda Malmö: Boktips: Myten om den muslimska flodvågen


Bloggar om politik, flyktingar  Intressant


1 kommentar:

The tipping point sa...

om folk gnäller på dagens flyktingströmmar från MENA vad ska de säga om framtidens flyktingströmmar som beror på klimatförändringarna och som vi kommer att kalla för klimat-flyktingar.
då kommer det inte handla om någon miljon eller tio miljoner utan då kommer det att drabba hundratals miljoner människor och då kommer inga murar eller stängsel att hjälpa.
människan fortsätter gång på gång på gång att upprepa historien genom att resa murar o tro att problemen kommer att försvinna men vad mänskligheten måste förstå är att problemen kommer inte att försvinna och problemen kommer bara att förvärras och problemet heter inte Kristna eller Muslimer eller Judar eller Buddister utan problemet är och förblir ett mänskligt problem som vi människor inte förmår att lösa.
vi löser bara symptomen men vi går aldrig till djupet på problemen och löser de en gång för alla.
krig o konflikter handlar inte om religion och inte heller etnicitet utan det handlar om pengar och naturresurser och om att de stora starka rika länderna vill ha makt över sådant de vill ha monopol på allt och de vill absolut inte dela med sig till resten av världen.
det är inte alls konstigt att vi har kaos o elände lite överallt i världen när en del är rika o välbärgade medans andra länder ligger på svältgränsen och så här kan vi inte fortsätta eftersom det är så här mänskligheten har gjort i så många århundraden och vi måste börja inse att denna orättvisa inte kan fungera i all evighet och vi måste börja bygga upp ett nytt system där människa o natur lever i symbios annars kommer människan att gå under.
vi måste bryta med denna konsumism och utarmningen av naturresurserna och ta bort vinst intresset.
alla länder måste gå ihop samarbeta för mänsklighetensskull om vi ska ha en hållbar framtid för människosläktet.
vi måste bort från fossila bränslen bryta oljeberoendet och börja satsa på förnybar energi och bygga energisnåla hus och det borde vara en mänsklig rättighet att ha ta över huvet o mat på bordet.
vi måste bryta dagens orättvisa monetära system med ett där människan går före vinstintresset före profit.
idag har människan blivit slav åt bankirväldet och åt företagen vi har låtit oss att bli slavar åt ett system som inte är till gagn för oss människor.
vi måste ha ett resurs baserad ekonomi eftersom dagens monetära system fungerar inte och det ser alla att den fungerar inte men ändå fortsätter dagens regeringar över hela jorden att försvara denna orättvisa men hur länge till kan detta system överleva???????
när den finansiella kollapsen kommer och då pratar jag om den värsta som vi har framför oss och den kan vi undvika om alla länder samarbetar och ersätter dagens system med ett rättvist system för både natur o människor.
klockan tickar och det är snart försent