onsdag 9 september 2015

Flyktingar: Låt oss förlänga solidariteten

...utanför EU:s gränser: Where It Should Be
Åtminstone femton miljoner människor kommer att vara kvar i Syrien

Salim Salamah är en syrisk demokratiaktivist, flykting boende i Malmö och en vän i kampen. På sin blogg skriver han bland annat:

 "Som syrier bosatt i Europa sedan nästan tre år är detta ett fascinerande och ändå mycket svårt ögonblick för mig. Å ena sidan är det utan tvekan, ett hjärtevärmande ögonblick att se all denna solidaritet från människa till människa. Å andra sidan fruktar jag att denna solidaritet är både; tillfällig och rent humanitära utan medföljande politisk sammanslutning. Det är inte min avsikt att analysera varför denna solidaritet och förskjutning och varför nu?

Det tog mig en del energi och mod att komma ur min offerpersonlighet och formulera den här bloggen och ställa en enkel fråga: Vad händer nu? Vad ska vi göra efter att massan av människor dragit förbi? Vad ska vi göra när ingen mer mat och filtar behövs? Vid någon punkt, förr eller senare, kommer massorna att upphör att komma och antalet kan minska snabbt. Men åtminstone 15 miljoner syrier kommer fortfarande att vara kvar i Syrien under det dagliga bombardemanget av Assad och IS knivar. Vad är vår plan för dem?"

Salim har en del läsvärda synpunkter på de frågeställningarna och även förslag på vad man kan göra.
Du hittar hans inlägg här:

Inga kommentarer: