måndag 21 september 2015

Grekland: Avgörande kampen har inte börjat

...bara hälften gick för att rösta
Den folkliga gräsrotsrörelsen måste byggas upp igen

Syrizas svek visar sig nu i grekernas besvikelse och röstskolk. Bara drygt hälften av väljarna tog sig till vallokalerna. Syriza blir dock största parti, men det ändrar inte det faktum att partiet förbundit sig att genomdriva trojkans krav på nedskärningar och privatiseringar. Under ytan pyr dock missnöjet och redan förbereds en ny generalstrejk.

När Syrizas ledning i somras vek ner sig, svek folkomröstningens resultat och accepterade EU:s och långivarnas hårda krav var det ett slag mot den folkliga rörelsen mot försämringarna. Vanmakt och uppgivenhet har följt i spåren. Syriza blev dock största parti i valet i går därför att alternativen framstod som ännu sämre för många.

Alexis Tsipras högergir ledde till skarpa motsättningar inom vänsterpartiet Syriza och delar av oppositionen bildade det nya partiet Folklig enhet, som nu inte verkar ha haft möjlighet att göra sig gällande som ett alternativ på de få veckor man hade på sig inför valet.

Nu står hoppet till den utomparlamentariska kampen, till agerande från fackföreningar och sociala rörelser mot de omfattande försämringar, åtstramningar och privatiseringar som väntar. Underifrån måste enheten mot högerpolitiken byggas.

Mobilisering underifrån är vad som gäller nu, om vanligt folk ska kunna påverka skeendet. Motstånd väntas när det grekiska parlamentet ska anta de lagar som krävs för att genomföra EU:s memorandum. Än är inte sista ordet sagt i det grekiska dramat.


Bloggar om politik, grekland  Intressant


Inga kommentarer: