söndag 20 september 2015

Knäfall för konsumismen

...miljö och välfärd får vika
Utsikt från en restaurang på Emporia, Malmö.  Foto: Ronny Åkerberg

En gång i tiden vajade sädesfälten här, på landets värdefullaste åkerjord. Det var inte hållbart då heller med ett jordbruk baserat på konstgödsel, gifter och utarmning av jorden.

Men nu har spiralen dragits ett varv ytterligare. Åt fel håll. En hel stadsdel vigd åt Mammon. Investeringar i välfärd och hållbar utveckling har fått vika för knäfall åt konsumismen.

Precis som om vi inte redan visste att vår livsstil kräver mer än ett jordklot så baseras Malmös utbyggnad på ökad förbrukning av ändliga naturresurser. Krämarna firar triumfer medan klyftorna mellan människor växer.

Det skulle dock kunna gå att bryta den nedåtgående spiralen. Bryta med bilberoendet och börja avveckla fossilekonomin. Hyllie skulle kunna bli ett centrum för produkter från ett ekologiskt och fossilbränslefritt jordbruk på närbelägna Söderslätt. Direkta kontakter mellan konsumentägda butiker och lokala producenter.

För att nu bara nämna något...


Bloggar om politik, miljö  Intressant


Inga kommentarer: