tisdag 22 september 2015

Något för V att lära av?

...tendensfrihet skapar bredd

Annika Holm Nielsen, aktiv i danska Enhedslisten:

"Att strömningar kan organisera sig öppet och vara tydliga med sina perspektiv betyder att debatterna inom Enhetslistan blir tydligare och mer politiserade än om medlemmarna skulle frukta att bli sedda som en del av en fraktion, bara för att deras åsikter skulle avvika från majoritetens eller ledningens.
Denna praktik, att öppet diskutera oenigheter, har också den positiva sidoeffekten att människor med olika politiska hållningar och bakgrund själva kan betrakta sig som en del av Enhetslistan. Med andra ord drar vi till oss fler händer och hjärnor i det politiska arbetet. Genom åren har vi fått bevisat att ”enhet i tanke” inte på något vis är en garanti för ”enhet i handling”."


Läs hela artikeln i veckotidningen Internationalen här

Läs också:

Internationalen: Paragrafrytteri eller politik?


Bloggar om politik, vänstern  Intressant


Inga kommentarer: