tisdag 22 september 2015

Region Skåne: Inte ett öre till sjukvården

...som redan är överansträngd

Personalbrist, personal som går på knäna och bristande resurser. Så har det sett ut länge. Nu säger ledarna för det rödgröna styret i Region Skåne att den nya miljard, som regeringen ska satsa från årsskiftet äts upp av förändringar som görs i andra bidrag.

Regeringens utlovade miljard till sjukvården ger inte ett öre till Region Skåne. I realiteten innebär satsningen ökade kostnader för den redan hårt ansträngda skånebudgeten, skriver Skånskan.
Henrik Fritzon (s) och Anders Åkesson (mp) gör idag ett uttalande där det bland annat sägs följande:

– Det är bra att regeringen aviserar ett generellt statsbidrag istället för ett riktat. Det innebär en bredare förstärkning där landstingen och regionerna själva väljer hur medlen bäst ska användas, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.
– Men vi kan samtidigt konstatera att statsbidragen totalt sett är oförändrade, och att flera av de satsningar som presenteras kommer att innebära förhöjda kostnader för regionen. Det går inte i linje med den svenska sjukvårdens ekonomiska läge som är kraftigt ansträngd, säger Henrik Fritzon (S).
– Vi har ett stigande behov av sjukvård, en medicinsk och teknisk utveckling som blir allt mer avancerad och ökande läkemedelskostnader. För att gå i takt med den utvecklingen och för att kunna skapa en långsiktig stabilitet behövs mer resurser, säger Henrik Fritzon (S).

Inga kommentarer: