söndag 13 september 2015

Uteslutningar i Vänsterpartiet?

...paragrafrytteri eller politik?

Ett modernt radikalt vänsterparti ska inte behöva ödsla energi på  stadge- och gränsdragningsfrågor skriver Håkan Blomqvist från Socialistiska Partiet i en debattartikel apropå Vänsterpartiets öppnande för uteslutningar.
En fullständigt onödig konflikt hemsöker i dagarna Vänsterpartiet, ja faktiskt ett smärre trauma för många medlemmar som för tankarna till de tristaste perioderna av sektgräl i vänstern. Den gångna helgen beslutade partiets styrelse med de knappa röstsiffrorna 12-10 att karaktärisera den så kallade International Marxist Tendency, IMT, som ett eget, internationellt ”trotskistiskt” parti. Medlemmar i Vänsterpartiet måste välja, antingen medlemskap i IMT eller i Vänsterpartiet.
Bakgrunden är att suppleanten i partistyrelsen sedan 2012, Peter Möller från Umeå, försäljer IMT:s svenska tidning Revolution, tidigare kallad Avanti, och att flera aktiva medlemmar i Vänsterpartiet och Ung Vänster stödjer IMT. Hundratals medlemmar i Vänsterpartiet har protesterat mot att ställa anhängarna av Revolution inför ultimatum och manat partistyrelsen att släppa frågan. ”Högt till tak och långt till dörren”, har varit mottot.
Läs hela artikeln i veckotidningen Internationalen här
Bakgrunden här:

Inga kommentarer: