tisdag 1 september 2015

Vänsterpartiet: Högt i tak?

...mångårig medlem hotas av uteslutning
Hur högt i tak är det egentligen i Vänsterpartiet?

Stoppa försöket att utesluta mig ur Vänsterpartiet!

På partistyrelsemötet den 6 september behandlar Vänsterpartiets ledning en punkt som i praktiken handlar om min uteslutning från partiet. Ett parti som jag varit engagerad i under 12 års tid, och som enligt mig är det bästa verktyget för arbetare och ungdomar som vill slåss för ett socialistiskt samhälle fritt från alla former av förtryck. 

Jag har sedan kongressen 2012 suttit i partistyrelsen där jag många gånger varit en kritisk röst till vänster. Detta fick mig nästan bortplockad från valberedningens förslag vid kongressen 2014. Jag fick höra att jag måste ”hålla tillbaka” om jag ville sitta kvar. Jag har kanske till vissas besvikelse inte ”hållit tillbaka”. Istället har jag tagit ett steg åt vänster och på partistyrelsemöten fört fram att vi behöver en tydligare socialistisk politik som svar på kapitalismens kris. Partiet måste till exempel våga föra fram krav som demokratiskt övertagande av banker och storföretag om vi ska kunna lösa de problem vi står inför i Sverige.

Det senaste halvåret har jag dragit slutsatsen att vi i Vänsterpartiet behöver lägga ett mycket större fokus på marxistisk teori för att nå framgång i vår kamp för socialism. Jag menar att marxismen är helt grundläggande för att vi ska kunna förstå det samhälle vi lever i, och för att vi ska kunna gripa in i samhällsutvecklingen. Därför har jag lett två studiecirklar i marxism i Umeå där jag bor, en cirkel med partiet och en med ungdomsförbundet. Jag har också hjälpt till att sälja tidningen Revolution (tidigare Avanti), och vid några tillfällen träffat personerna i tidningsföreningen och utbildat mig i marxism. Tidningen Revolution är enligt mig en konsekvent försvarare av revolutionära marxistiska idéer. Föreningen bedriver förutom att ge ut tidningen också studier i marxism, och är ansluten till Internationella Marxistiska Tendensen som finns i strax över 30 länder.

Förra tisdagen (18/8) ringde partisekreterare Aron Etzler upp mig och påstod att tidningsföreningen Revolution är ett ”konkurrerande parti” till Vänsterpartiet och att mitt engagemang med tidningen är oförenligt med medlemskap i Vänsterpartiet. Inget kunde vara mer felaktigt. Revolution uppmanar människor att rösta på Vänsterpartiet och att gå med i Vänsterpartiet. Hur skulle Revolution då kunna vara ett konkurrerande parti?

Aron har inte kunnat ge ett tydligt svar på min fråga om vad som skulle göra Revolution till ett parti och vilken definition av parti han använder. I slutändan har det enda argumentet till att förbjuda mig att sälja tidningen och delta på studiemöten med andra marxister varit att Revolution har delvis andra åsikter än V. Och här kommer vi till den egentliga orsaken till att Verkställande Utskottet nu vill utesluta mig: Jag har åsikter som är obekväma för partiets ledning. Det spelar ingen roll att jag varit en lojal, kamratlig partimedlem i tolv år och att jag helhjärtat stödjer partiets grundläggande målsättningar. 

Mitt brott är att jag för partiets och kampens skull hävdar att vi bör hitta tillbaka till de idéer som var orsaken till att partiet en gång grundades, den revolutionära marxismen. Detta går inte ihop med VU:s vision för partiet. Marxismen ska nu rensas ut, vi ska närma oss Socialdemokraterna för att få ett inbillat inflytande över S-budgetar, även om vi tvingas ge upp partiets hela själ på kuppen. Att Socialdemokraterna för länge sedan lämnat idén om socialism eller ens en stark välfärd spelar ingen roll, vi ska in och försöka påverka, men ledningen ser inte att det i slutändan bara är vi i Vänsterpartiet som blir påverkade av S. Samarbetet med Socialdemokraterna kommer göra att vi ses som medansvariga för de nedskärningar som just nu genomförs runt om i landet.

I fredags (28/8) fick jag beskedet att partistyrelsemötet den 6 september ska besluta om VU:s förslag att kategorisera Revolution som ett parti, en klar manöver för att få ut mig ur partiet. Skulle VU:s förslag gå igenom ställs jag i praktiken inför valet om jag ska sluta att sprida marxistiska åsikter och träffa andra marxister. Jag kommer i sådant fall inte att vika mig utan hävda min demokratiska rätt att föra fram och diskutera idéer jag tror på. VU kommer då att ställas inför fullbordat faktum och väcka ett uteslutningsärende mot mig. 

VU lämnar med sitt agerande mig därför inte något annat val än gå ut och söka brett stöd för min rätt att uttrycka mig. Jag vill uppmana alla inom Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund att stötta mig om ni anser att olika åsikter ska få föras fram i partiet och ännu mer om ni anser att marxismen behövs i partiet. Detta är ett angrepp på hela partiets vänster och interndemokratin och kommer inte att sluta med mig. Vi måste ta striden nu. Jag vägrar låta de driva igenom detta i tystnad utan protest. Jag uppmanar alla att säga ifrån och försvara marxismens rätt att existera i Vänsterpartiet.

Peter Möller

(texten hämtad från Peter Möllers sida på facebook)2 kommentarer:

Johan Eriksson sa...

Peter Möller tycks sent omsider kommit till en slutsats som andra marxister dragit ända sedan 60-talet då partiet började vandra på revisionismens väg. Ett ytterligare steg var när partiet i sin fega inställsamhet inte längre vågade kalla sig kommunistiskt. Vi lär få gå åtminstone 50 år tillbaka i tiden för att hitta någon revolutionär övertygelse. Idag står partiet för åsikter över vilka 70-talets folkpartister, innan nyliberalismens intåg, knappast ens skulle höjt på ögonbrynen för.

Vänsterpartiet är idag en konserverande och reaktionär revisionistisk kraft som inte har något att tillföra vare sig när det gäller marxism eller revolutionär förändring.

The tipping point sa...

den här dokumentären borde alla se och börja inse att det monetära systemet som det ser ut idag är dömt att gå under och ett nytt system måste fram och här har Vänsterpartister något att bita i och arbeta på.
så länge det ser ut så så kommer vi aldrig kunna förbättra något.
The Biggest Scam In The History Of Mankind (Documentary) - Hidden Secrets of Money 4 | Mike Maloney
https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0