onsdag 23 september 2015

Vänsterpartiet, Revolution och SP

...om intern partidemokrati
Socialistiska Partiet demonstrerar med V på första maj i Malmö

Ledningen i Vänsterpartiet vill bli kvitt den strömning som samlats kring tidskriften Revolution, som främst verkat i Ung Vänster, men som också har medlemmar/sympatisörer i Vänsterpartiet, bland dem partistyrelsesuppleanten Peter Möller.

Frågan får en särskild ”knorr” eftersom det samtidigt pågått samtal mellan V och Socialistiska Partiet för att undersöka om det är möjligt för SP att kollektivt eller individuellt gå med i V, med bibehållande av tidningen Internationalen, medlemskap i Fjärde Internationalen m m.

Vad handlar det hela om?
Marxistarkiv har sammanställt en artikelserie som ger en god översikt:
Inga kommentarer: