fredag 11 september 2015

Varför flyr miljoner från Syrien?

...IS eller den främsta orsaken?
Den syriske demokratiaktivisten Joseph Daher förklarar varför Assad-regimen är den värsta förbrytaren i Syrien och varför det inte går att samarbeta med den

De allra flesta av TV-program, artiklar och så kallade experter, som talar om miljontals flyktingar från Syrien, har samma diskurs: problemet är den islamiska staten (IS). Vissa säger även att vi bör samordna med Assad-regimen och dess allierade Ryssland och Islamiska republiken Iran för att lösa och avsluta problemet med IS och därmed flyktingproblemet. Utan att vara överraskad av dessa uttalanden, är jag fortfarande lite desillusionerad.

För att vara tydlig, IS är en extremt reaktionär och barbarisk organisation, som dödar och terroriserar hela populationer av alla religioner och etniciteter. Denna ultra-reaktionära organisation tvingade hundratusentals människor i exil, och förmodligen mer än en miljon, mellan Irak och Syrien. Denna rörelse måste bekämpas obevekligt, liksom andra religiösa fundamentalistiska organisationer i regionen såsom al-Qaida och andra jihadist och salafistiska styrkor som har stöd av Gulfmonarkier eller privata nätverk i dessa länder, men innan vi når lösningen mot sådana organisationer, vill jag påminna om några fakta om orsakerna till miljontals människors exil från Syrien.

Barbariet har många ansikten i Syrien och Assad-regimen är det värsta

För det första, etablerande av IS i Syrien ägde rum på hösten 2013 och redan dessförinnan fördrevs miljoner syrier ut ur landet eller inne i landet.

Den 3 september 2013 förklarade UNHCR att antalet syrier, som tvingats fly som flyktingar till andra länder, sedan början av det folkliga upproret i Syrien mars 2011, hade överskridit tröskeln på två miljoner. Detta innebar i genomsnitt att cirka 5000 syrier flydde dagligen till grannländerna. Över 97% av de syriska flyktingarna fanns i länder som ligger i det omgivande området. Dessutom hade 4.250.000 människor fördrivits inom Syrien, enligt statistik från den 27 augusti 2013 publicerad av FN:s kontor för samordning av humanitära frågor. Sammantaget innebar detta mer än sex miljoner fördrivna människor.

De skäl som föranledde miljontals människor att fly från sina hem var Assads regim som dödade, bombarderade och trängde bort stora delar av den syriska befolkning som hade rest sig mot dess tyranni och barbari. Här är några exempel.

I oktober 2012 förstördes hela Al Masaa Arbaeen, en stadsdel i staden Hama, vars invånare sågs som välvilliga till motståndet mot Damaskus-regimen. 3256 byggnader förstördes fullständigt.

I maj 2013 blev den historiska gångbron över Eufrat i staden Deir Zor bombad av den syriska regimen. Det gav tillgång till staden Hasakeh. Dess förstörelse tvingade bort tiotusentals människor.

I juli 2013 i staden Homs, som kallades revolutionens huvudstad i början av upproret, där 900.000 människor levde i början av 2011, blev 60-70% av Khaldiyé-distriktet förstört, de flesta husen gjordes obeboeliga, kvarteren i gamla Homs lades i ruiner och destruktionen av belägrade stadsdelar i Homs gjordes på ett systematiskt sätt, enligt Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter. Staden var under belägring och bombardemang av regimens styrkor från februari 2012.

Från slutet av sommaren 2012, började regimen att bomba vissa stadsdelar i Aleppo.

Det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus har drabbats av en hård och sträng belägring som infördes från och med sommaren 2013, med förbud mot rörlighet för personer och livsmedel till de stadsdelar som anslöt sig till upproret söder om Damaskus, av Assads regim och palestinska organisationer kopplade till den senare, i synnerhet Folkfronten för Palestinas befrielse - General Command (PFLP-GC), kontrollerad av Ahmad Jibril. Det finns för närvarande mellan 15 000 och 20 000 personer i lägret, före 2011 hade Yarmouk en sammanlagd befolkning på 250.000 personer.

För att inte tala om den massiva användningen av våldtäkter från säkerhetsstyrkorna och regimens miliser mot kvinnliga motståndare och civila och andra eller de kemiska attacker från regimen mot vissa regioner som Damaskus landsbygdsregion Ghouta i augusti 2013.

Men vad hände efter etablerandet av IS i oktober 2013 i Syrien? Var detta fortfarande fallet? Ja absolut, låt oss titta på fakta för de första sex månaderna 2015. Assadregimens helikoptrar fällde 10.423 oljefatsbomber i olika regioner i landet, regimens styrkor dödade nästan 90% av det totala antalet dödade civila under samma period, sju gånger mer än IS.

I mars 2015 undersökte människorättsorganisationer regimens fruktansvärda grymheter: nästan 13.000 syrier har dött under tortyr i fängelse sedan början av upproret. Tiotusentals fler tynar fortfarande bort i regimens fängelser och många saknas.

I maj 2015 dödades cirka hundra personer, mestadels civila, i en räd från syriska militära flyget mot en marknad i staden Douma.

Barbariet har många ansikten i Syrien och Assad-regimen är det värsta. Assad-regimen och dess allierade (Iran, Ryssland och Hizbollah) är ansvariga för de allra flesta av de mer än 200 000 människor som dödats i Syrien och de cirka 10 miljoner externa och interna flyktingarna sedan upproret började i mars 2011.

Vad är lösningen?

Så vad är lösningen? Lösningen ligger inte i samarbete med auktoritära regimer som Assads regim. Lösningen är naturligtvis att motsätta sig IS och andra reaktionära och jihadist-krafter. Som en påminnelse har Assad-regimen uppmuntrat deras utveckling sedan början av det folkliga upproret i Syrien samtidigt som den har dödat och förtryckt demokratiska och progressiva krafter. Assad-regimen är huvudansvarig för katastrofen i Syrien och för att miljoner syrier befinner sig i exil. Båda aktörerna är barbariska och lever i symbios och måste därför störtas för att vi ska kunna hoppas att bygga ett demokratiskt, sekulärt och socialt samhälle i Syrien och på andra håll.

Detta kräver stöd av demokratiska och folkliga rörelser som motsätter sig dessa två kontrarevolutionära krafter och olika former av imperialism (Förenta staterna och Ryssland) och de subregionala imperialisterna (Iran, Saudiarabien, Qatar och Turkiet) som alla kämpar mot människornas intressen i regionen. Dessa aktivister finns fortfarande i Syrien och kämpar varje dag, trots alla svårigheter, mot Assads regim och mot de islamiska fundamentalistiska krafterna. 

Till exempel, låt oss också ta upp frågan om Irak, det land där IS har sitt ursprung. Under de senaste veckorna har en folkrörelse utvecklats och utvidgats, som utmanar regimen i Bagdad, vilken stöds av Iran. Dessa massiva demonstrationer, som kräver en sekulär stat i opposition till det sekteristiska tillståndet, mot uppdelning i sunni- och shia-befolkningar, är för kvinnors rättigheter och jämställdhet, och tydliga fördömanden av sekteristiska politiska partier. Demonstranterna anklagade också den sekteristiska irakiska regimen för att vara delvis ansvarig för utveckling av IS som vi kunde läsa på vissa plakat som sade "parlamentet och den islamiska staten är två sidor av samma mynt" och "Daech föddes ur din korruption".

Bortom situationen i Mellanöstern och Nordafrika får vi inte glömma den negativa roll som den imperialistiska västvärlden spelar i den här situationen. Den rasistiska säkerhetspolitiken i Europeiska unionen är också ansvariga för den dagliga dramatik som flyktingar upplever på vägarna, på lands och till havs, till Europa. Politiken med stängda gränser tvingar hundratusentals människor, som flyr från krig och elände, att använda olagliga och farliga metoder för att försöka nå europeiska länder. Precis som vi måste fördöma EU:s imperialistiska politik och krig som skapar fler flyktingar.

Det är med denna förståelse vi kan ta oss ut ur mardrömmen av diktatur och fundamentalism av alla slag och i synnerhet göra det möjligt för miljontals människor att få ett värdigt och fritt liv.

En översättning från Syria Freedom Forever

Inga kommentarer: