fredag 23 oktober 2015

Boktips: Resor i framtidslandet

...en bok av Kata Dalström


"Konflikterna består. Det är bara bråkstakarna som är nya. Men arbetarrörelsen hade knappast funnits utan sina radikaler och agitatorer." (Ur Daniel Suhonens förord)

Katarina "Kata" Dalström (1858–1923) var överklasskvinnan som blev socialist och vigde sitt liv åt att åka runt landet och uppmana människor att organisera sig och kämpa tillsammans. Hon var socialdemokrat, vänstersocialist, kommunist, självlärd intellektuell, buddhist och kvinnokämpe. 

Avskydd av makthavarna – men älskad bland vanligt folk. Kata Dalström var under många år en av den svenska arbetarrörelsens mest kända och mest populära företrädare. 

I början av 1900-talet skickar Socialdemokraternas partiledning ut henne för att hålla föredrag runt om i landet. Hennes reserapporter, som publicerades i arbetarpressen, beskriver hur rörelsen växer fram från norr till söder. Arbetarna bygger sina egna samlingslokaler, sina kooperativa butiker och fackliga organisationer. Det är ett nytt Sverige, ett hoppfullt framtidsland, som hon ser.

Kata Dalströms reserapporter ger också glimtar av arbetarklassens vardagsliv under tidigt 1900-tal. Hon skriver bland annat om de norrländska rallarna och deras visor, och om det hårda livet för de kvinnliga textilarbetarna i Norrköping.

Läs mera på Murbruk förlag

Bloggar om politik, böcker  Intressant


Inga kommentarer: