söndag 25 oktober 2015

Borgarklassens förlorade charm (om den haft någon)

...skor sig ogenerat på flyktingvågen
Börshuset, Köpenhamn  Foto: Ronny Åkerberg

Ingenting är så jävligt att det inte kan bli värre, tycks dagens överklass resonera. Eller rättare sagt, de är så förblindade av sitt eget systems förmodade förträfflighet att de mycket lätt förväxlar sina egna snöda profitintressen med det allmänna intresset.

Först surfar man på vågen av global nyliberalism, avregleringar som drabbar människor i fattiga länder och ökar klassklyftorna. Sen stöder man diktaturer och bidrar till att konservera orättvisor och förlegade samhällsstrukturer. 

När sen flyktingvågen kommer som ett brev på posten till följd av detta så försöker man stänga in sig i fästningen Europa. När detta misslyckas då är man inte sena att utnyttja flyktingtragedin för snöd vinnings skull.

Privata profitörer gör nu storkovan på ensamkommande flyktingbarn och vid upphandlingar av flyktingförläggningar. Ett förfarande som starkt fördyrar samhällets flyktingmottagande.

Den borgerliga oppositionen har genomdrivit och regeringen accepterat att flyktingar ska betraktas som pigor och drängar åt rika och välbeställda, som ska få skattesubventioner. Kollektivavtalen ska ställas åt sidan och flyktingar bli billig arbetskraft åt landets arbetsköpare.

Det är en allvarlig utveckling. Det innebär att man ställer arbetare mot arbetare och skapar underlag för motsättningar och ökad rasism.

Illa, mycket illa, säger jag.

Dags att sätta stopp för borgarklassens fräckhet. Den har ingen aning om vad solidaritet betyder. Den har bara ett riktmärke och det är att berika de redan rika.
Inga kommentarer: