måndag 12 oktober 2015

Ett meningsfullt liv?

...hur gör man då?
Pumpor, Kulturen i Lund  Foto: Ronny Åkerberg

Hur får man ett meningsfullt liv? 
Tankar när höstmörkret faller

Det är inte lätt att få ihop det så att man känner sig nöjd med tillvaron. Mycket råder man inte över själv heller. Men man kan ju alltid försöka hitta några ledstjärnor för hur man ska tackla problematiken.

En del finner sin mening i livet genom att sträva efter ökad materiell standard. Själv är jag nöjd med "lagom" när det gäller sånt. Det är viktigt, men bara till en viss nivå. Där efter tillför det inte någon ökad livskvalité, som jag ser det. 

Särskilt inte när det gäller den tid som kan frigöras om man försöker komma ur ekorrhjulet en liten aning. Tiden är ju lika med livet och livet består till största delen av vardag. Jag har då tilltalats av tanken att försöka skaffa mig mera "vardagsmakt" och inte bara leva för små "oaser" som en charterresa till hösten eller en "stor oas" den hägrande pensionen.

På så vis ville jag leva här och nu och få tid till det jag tyckte var viktigt. Få ett mindre hetsigt livstempo. Mera utrymme för givande sysselsättningar. Sålde bilen och sänkte min arbetstid med 20 procent. Alla har kanske inte just den möjligheten, men många kan nog börja ifrågasätta delar av konsumismens tvångströja. En allmän arbetstidsförkortning är förstås bäst.

Meningen med livet måste man skapa själv. Meningskänsla för mig är att bidra till sådant som är större än jag själv och min egen vardag. Jag känner mening när jag ingår i ett större sammanhang. Jag tror att vi mår bra när vi gör saker som vi upplever är bra för andra också.

Det kan handla om att på olika sätt bidra till att världen blir bättre. Det kan också handla om små möten i vardagen.

Makromening och mikromening. Makromening handlar om de stora sammanhangen och ofta politiskt arbete och solidaritetshandlingar. Mikromening är att ta väl hand om sina barn och att ägna tid åt släktingar och vänner. Utan åtminstone några goda relationer blir tillvaron svår.

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan makromening och mikromening - men det gör det ofta ändå därför att alla aktiviteter som tar tid konkurrerar med varandra.

Där har vi något att försöka hantera.


Bloggar om politik, höst  Intressant


Inga kommentarer: