lördag 10 oktober 2015

Har Sd:s väljarstöd slagit i taket?

...en turbulent tid för Sd

De senaste veckorna har varit en turbulent tid för Sd: det tidigare ungdomsförbundet har gått förlorat, omfattande kontakter med näringslivet  – som lett till en kovändning i partiets syn på vinster i välfärden – har avslöjats och i dagarna har det väckts åtal för grovt skattebrott och bokföringsbrott mot partiets riksdagsledamot Martin Kinnunen. All denna turbulens har inramats av att den rådande flyktingsituationen ställt partiets portalfråga om invandringen i fokus.
Att partiledningen känt sig nödgad att bryta med sitt ungdomsförbund, SDU, är självklart ingen liten sak. Förbundet beräknas ha runt 5000 medlemmar. Motsättningen mellan partiet och ungdomsförbundet grundar sig i att förbundet hårdare velat betona en nationalistisk hållning, medan partiledningen hellre vill begagna sig av etiketten socialkonservativ. I realiteten har det i många fall inneburit att Jimmie Åkesson och partiet gått fram med en mer inlindad rasistisk hållning medan ungdomsförbundet varit mer öppet rasistiskt. 
Partiledningen säger att Sd nu ska bygga ett nytt ungdomsförbund, men frågan är givetvis hur många av SDU:s gamla medlemmar som kommer att upprätthålla lojalitetsbanden med Sd och hur många av medlemmarna som kommer att gå förlorade. Kan denna brytning vara startskottet till en större turbulens i själva partiet?
Läs fortsättningen och hela krönikan av Anders Karlsson i veckotidningen Internationalen här.


Inga kommentarer: