tisdag 27 oktober 2015

Nej till rivning av eu-migrantlägret

...för ett värdigt boendealternativ
Att kasta de fattiga på gatan med hjälp av polis löser inga problem

Att riva Sorgenfri-lägret löser inga problem. Att kasta utsatta människor på gatan hjälper ingen. Ingen avhysning från Sorgenfri-lägret bör ske utan att det finns ett värdigt boendealternativ för eu-migranterna. Kravallpoliser ska inte användas mot utsatta människor. Fattigdom är inget brott.

Inom den Europeiska Unionen breder fattigdomen ut sig och klassklyftorna fördjupas. Romer, som drabbas hårt av diskriminering och arbetslöshet, tvingas lämna sina hemländer för att försörja sig på tiggeri. 

Det är inte värdigt att dessa människor ska bo i hälsofarliga läger, men det är heller inte acceptabelt att läger rivs utan att alternativ erbjuds. Sverige måste kunna erbjuda dem en rimlig boendestandard när de vistas här. Räkningen för detta dras lämpligen av på den svenska eu-avgiften.

Miljönämnden i Malmö tog i dag beslutet att lägret ska rivas. Motiveringen är att man är rädd om eu-migranternas hälsa i lägret. Detta låter hycklande i mina öron eftersom det alternativ som migranterna hänvisas till är ännu sämre. Hur bra för hälsan är det att sova direkt på gatan?

Hycklande ord ändrar ingenting. I praktiken är beslutet bara en fortsättning på den förföljelse som romer och tiggare utsätts för i sina hemländer och i Europeiska Unionen. Min slutsats kan inte bli annan än att det här är ett helt oacceptabelt beslut.
Inga kommentarer: