söndag 25 oktober 2015

Nej till tillfälliga uppehållstillstånd

...demonstration i Malmö och i hela landet

Bland förslagen som regeringen och allianspartierna kommit överens om finns införandet av temporära uppehållstillstånd, försämringar i arbetsrätten och en utvidgning av RUT med "flyktingkatastrofen" som svepskäl. .

Regeringens och allianspartiernas förslag leder varken till ett bättre mottagande eller en lyckad integration – tvärtom. Temporära uppehållstillstånd skapar bara mer byråkrati och framför allt mer otrygghet för de som lyckats ta sig till Sverige för att söka asyl. En försämrad arbetsrätt gynnar bara de som är ute efter att utnyttja människor till skitvillkor. Istället för en överenskommelse som gick ut på fler bostäder, fler utbildningsplatser och fler jobb har man låtit högern använda integration som ett svepskäl för sämre villkor för de som jobbar och fler subventioner till arbetsgivarna.

Måndag 26 oktober kl 18.00

Möllevångstorget, Malmö

Arr: Ung Vänster

Läs mer på facebook


Bloggar om politik, malmö  IntressantInga kommentarer: