torsdag 22 oktober 2015

Regeringen vill höja pensionsåldern

...på väg mot Reinfeldts vision?
Foto: Unga byggare

Regeringen vill, ihop med allianspartierna, höja pensionsåldern. På väg mot Reinfeldts vision om att vi ska jobba tills vi blir 75?


Inom vården och många andra yrken är förhållandena idag sådana att många inte orkar jobba fram till nuvarande pensionsålder på grund av för hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Många känner ändå att de måste jobba längre än vad som är bra för dem eftersom pensionerna försämrats så att vi nu har en kvarts miljon fattigpensionärer.

Varför tvinga äldre, utslitna människor att jobba mer när unga behöver jobb?


Bloggar om politik, pensioner

Inga kommentarer: