måndag 26 oktober 2015

Solidaritet med eu-migranter

...ingen avhysning av Sorgenfri-lägret utan ett värdigt alternativ
Skriv under namninsamlingen här

Den 2 november planerar Polisen att påbörja vräkningen av Sorgenfrilägret. Tillsammans med de boende har vi startat en namninsamling för att kräva av kommunstyrelsen i Malmö:

-att kommun och polis samverkar så att avhysningen skjuts upp tills en alternativ boplats, ett värdigt alternativ, kan erbjudas
och
-att Malmö Stad sätter mark och resurser till förfogande för en temporär boplats att drivas av romer och frivilligorganisationer tillsammans

Kommunstyrelsens sista möte innan avhysningen är tänkt att utföras, är nu på onsdag 28 oktober - och då vill vi personligen överlämna namninsamlingen till ordförande Katrin Stjernfeldt-Jammeh.

Tiden är knapp - men tillsammans kan vi! Skriv under, sprid ordet och höj rösten! Ingen avhysning utan att värdigt alternativ!

För mera info se facebook


Bloggar om politik, romer  Intressant


Inga kommentarer: