torsdag 1 oktober 2015

Syrien: Kan Assadregimen överleva?

...Moskva i desperat räddningsaktion
Det rapporteras redan om ryska anfall mot en rad syriska städer. Aktivister från syriska oppositionen uppger att inget varit riktat mot IS utan mot rebellkontrollerade områden och dödat många civila, där ibland flera barn

Putin försöker nu framställa den blodbesudlade massmördaren Bashar al-Assad som en nödvändig och ädel riddare i den gemensamma kampen mot IS. Men kan den syriska diktaturen, som hellre bombar sitt eget folk än IS, alls överleva - ens med hjälp från Ryssland?

Assad-regimen är ansvarig för 95 procent av de dödade civila i Syrien, liksom för nästan alla fångar som torterats ihjäl och inte minst för de miljoner människor som tvingats fly utomlands eller inom landet. Nu vill Ryssland att världen ska förlita sig på en sådan krigsförbrytare i kampen mot en annan.

Inget kan vara mer förödande för Syriens folk. Ingen ska behöva välja mellan Assad och IS. Båda ska avlägsnas och Assad ska ställas inför rätta för sina vidriga brott.

Fakta om Assad-regimen är att den håller på att förlora det krig den startat mot sitt eget folk. På de kartor, som publiceras över styrkeförhållandena i Syrien, framgår att regimen kontrollerar bara en mindre och krympande del av landet.

Assad är stark i luften, tack vare de ryska helikoptrar och stridsplan han har tillgång till. Men på marken är han försvagad av ständiga avhopp av soldater och befäl från hans armé. Det gör att han kontrollerar allt mindre landområden. 

Denna utveckling fortskrider. Under 2015 har Assad tvingats till reträtt både i norr och i söder och områden i väster, som tidigare ansetts helt säkra, har attackerats av rebeller. Assad har till och med offentligt tvingats tillstå en del av nederlagen.

Den militära, ekonomiska och politiska situationen

Assads tillbakapressade position är resultatet av en långsiktig urholkning av hans auktoritet. Till grund för detta ligger den militära, ekonomiska och politiska utvecklingen. 

Militärt har Assad haft fördelar av stöd av manskap från libanesiska Hizbollah, irakiska miliser och iranska rådgivare och befäl, liksom av sitt flygvapen. Men på längre sikt kan Assad bara vinna om han har tillräckligt lojala soldater och lokal förankring. Det syriska flygvapnet kan åsamka stor förödelse bland civilbefolkning, men bombningarna kan inte ensamma återta territorium.

Den kollapsande ekonomin äter Assad-regimen inifrån. Brist på varor håller på att uppstå och priserna stiger. Den syriska valutan försvagas, valutareserverna krymper. Assad har överlevt med ekonomiskt bistånd från Iran, men det finns naturligtvis en gräns för de iranska insatserna också.

Politiskt är Assad-regimen isolerad och ifrågasatt. Det ryska utspelet ska ses i ljuset av detta. Putin vill ge Assad ett skimmer av legitimitet genom att göra honom till en allierad i kampen mot IS. I själva verket är det det kaos och den misär som framkallats av Assad-diktaturen, som har har skapat möjligheter för IS att etablera sig i Syrien. Militärt har Assad-regimen, som inte kontrollerar sitt eget territorium, lite att tillföra i striderna mot IS.

Putin kan inte rädda Assad - det är för sent

Förstärkningen av den syriska krigsmakten med ny militär materiel och manskap från Ryssland följer på en rad bakslag för Assad-regimen. Deserteringar från syriska armén, svårigheter att rekrytera och förlust av landområden.

Den ökande ryska inblandningen är alltså ett tecken på Assads försvagning. Det ryska engagemanget kommer i viss mån att förnya och stärka den syriska armén, stärka moralen och göra den bättre i vissa avseenden. 

Ryssarna kommer att hjälpa regimen att stärka sina baser, men knappast att ta tillbaka förlorade områden. Problemet för regimen är inte eldkraft utan markstyrkor med förmåga att driva tillbaka ständiga rebellattacker.

Det som inte ens Hizbollahs tränade soldater lyckats med kommer inte ryska soldater att kunna göra för Assad. Att ryska soldater skulle kunna återta mark åt Assad är en fantasi. Ryssland har heller inte mycket att bidra med i kampen mot IS, möjligtvis stärka några flygbaser.

Ryssland lär inte vilja försätta sig i en situation liknande den landets krigsmakt fick i Afghanistan. När Assad-regimens anhängare ser att Ryssland inte på något avgörande sätt kan vända situationen väntar nya avhopp och deserteringar från armén. De i väst, som nu gör sig illusioner om Rysslands insatser mot IS, kommer snart att förlora dem.

Svt: Ryssland har inlett flyganfall

AB: Tyranniet begär vårt förtroende


Bloggar om politik, syrien  Intressant


Inga kommentarer: