onsdag 14 oktober 2015

Vad innebär det att DÖ har gått bort?

...nu behövs en slagkraftig folklig vänster som alternativ
Tiotusen på marsch för att rädda Sollefteå sjukhus i lördags - det behövs uppror från gräsrötterna

December-överenskommelsen (DÖ) har fallit. Konsekvenserna blir en ökad högervridning och ökat svängrum för Sverigedemokraterna. För att motverka detta krävs en ny, bred vänster som kan stimulera en folklig rörelse underifrån för ett jämlikt välfärds-samhälle.

Inom delar av borgerligheten har växt en frustration över att inte kunna regera när man "egentligen" har stöd från en majoritet i riksdagen. Då räknar man naturligtvis in Sverigedemokraterna i regeringsunderlaget. På Kd:s kongress fick dessa stämningar genomslag.

Vad som händer nu omedelbart är oklart, men ökad press på Stefan Löfvén, att söka lösningar till höger, verkar vara en given ingrediens. Stefan Löfvén själv är inne på samma spår. Hans linje har hela tiden varit att "bryta med blockpolitiken".

Följden lär bli att regeringen tonar ner eller säger upp samarbetet med Vänsterpartiet och istället söker sig närmare Allians-partierna. En sådan tråkig utveckling mot ytterligare trängsel i den borgerliga "mitten", där etablissemangets partier framstår som allt mera lika och enade kring en dålig politik, gynnar naturligtvis Sverige-demokraterna, som då kan än mer framträda som den "enda oppositionen".

Ju längre högerut som Socialdemokraterna förflyttar sig i politiken, desto mer bekräftas också den borgerliga politik som Sd står för. Det blir svårare att nagla fast Sd som svikare av arbetarintressena om det stora arbetarpartiet också traskar patrull efter Alliansen.

Förlängningen på en sådan högerpolitik kan bli att samarbetet mellan s/mp och allianspartier spricker och att moderaterna (och ev flera från alliansen) bildar regering med stöd av Sd. Om moderaterna fortsätter blöda till Sd så kan de välja en sådan väg.

Alexanderhugget, som löser upp högerknuten och förlamningen i svensk politik, kan bara vara framträdandet av en ny vänster som står för ett självständigt regeringsalternativ, som vill vända upp och ner på maktförhållandena och som i grunden utmanar den högerpolitik som förts från såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar under årtionden.

Ett brett och brokigt populistiska vänsterparti som öppnar upp för mångfald och aktivism underifrån, som kan samla arbetsplatsernas folk, feminister och socialister till gemensam kamp.

I grunden är det högerpolitik med arbetslöshet, otrygghet och försämrad välfärd som skapat grogrunden för Sverigedemokraterna. Nu behöver vi ett vänsteralternativ som kan bli en motpol till högern.

Bloggar om politik, riksdagen  Intressant

Inga kommentarer: