måndag 9 november 2015

Den ökande hemlösheten

...ansvarslösa politikers fel

Antalet hemlösa växer dramatiskt. Samhället har släppt bostadsfrågorna till marknaden som bara har profit för ögonen och struntar i de verkliga behoven. Samhällets subventioner och planering har skrotats. Stor ökning av hemlösa barn. Undersökning i Malmö visar att för de flesta hemlösa är problemen strukturella. Det finns inte tillräckligt med bostäder som gemene man har råd med.

Andelen hemlösa som inte har problem med missbruk eller psykisk ohälsa ökar. Arbetslöshet, låg inkomst eller dålig ekonomi gör att många inte kan få tag i en egen bostad. Men främsta skälet är den stora brist på bostäder som råder i många kommuner.

Antalet hemlösa beräknades år 1999 till 8 440 år 2005 till 17 800 och år 2011 34 039. Den senare siffran är av allt att döma klart i underkant.

Bostadsbristen är särskilt tuff i storstäder och drabbar många pensionärer som lever i ensamhet med svag ekonomi. Stor ökning av hemlösa barn.

Efter att miljonprogrammet färdigställts minskade hemlösheten i Sverige. Sedan slutet av 1980-talet har hemlösheten ökat. Även kostnaderna har ökat kraftigt. Vem engagerar sig i hemlösa svenskar?

SvD: Antalet hemlösa växer dramatiskt

Sydsvenskan: Stor ökning av hemlösa barn

Malmö: Kartläggning 2015 klar

SR: Hemlöshet på grund av dålig ekonomi ökar


Bloggar om politik, hemlösa  Intressant


Inga kommentarer: