lördag 7 november 2015

Flyktingar: Kris eller möjlighet?

...finns det ett val att göra?
Om vi väljer bort högerpolitiken kan alla människor bli en tillgång

Jag läste någonstans att Sveriges befolkning väntas öka med 160 000 personer i år. Många av dem är nyanlända flyktingar. Blir dessa människor med natur-nödvändighet en belastning och orsak till fördjupad kris eller kan vi se dem som en tillgång och utgångspunkt för en ljusnande framtid? Det beror på vad vi gör med vårt samhälle. Det positiva är att det finns valmöjligheter.

Uppenbarligen är det så att vårt land inte saknar resurser. Ständigt stigande BNP-siffror. Tre banker gjorde i år en vinst på 23 miljarder - på ett kvartal! Ränteavdragen kostar staten 30 miljarder om året - mest till de rikaste 20 procenten. Mellan 2007 och 2014 förlorade staten 980 miljarder genom sänkta skatter - mest till de som tjänar mest.

Vad gör vi med våra enorma resurser? Satsar på trängande mänskliga behov? Inte precis. Det finns ett skriande behov av bostäder och antalet hemlösa har ökat. Inom den gemensamma välfärden finns ett uppdämt behov av vårdpersonal, utbildade lärare och en mängd andra yrken. Det behövs många händer, fötter och hjärnor för att avlasta de som kämpar hårt för att hjälpa barn och gamla.

För att nu inte tala om vår beredskap att möta den framtid som kräver omställning till ett hållbart samhälle baserat på förnyelsebar energi, kollektivtrafik och kretsloppslösningar. Ett samhälle som innefattar satsningar på en allmän arbetstidsförkortning och ökad tillgång till kultur. Det finns ju en väldigt snabb automatisering/produktivitetshöjning i arbetslivet, vars vinster måste komma alla till del.


Är detta möjligt? Ja, men det kräver att vi bryter den kapitalistiska marknadens förlamning som håller oss i ett strypgrepp av själlös tillväxt av konsumism, massarbetslöshet och klassklyftor som i sin tur leder till misär, kriminalitet och förlust av framtidshopp.

Samhällets stora resurser är ett resultat av de mångas arbete och slit. Genom att omfördela dessa och använda dem till satsningar på de gemensamma behoven kan vi förändra samhället och se till att alla människor blir tillgångar för sig själva och varandra.

DagensArena: Den ekonomiska politiken spelar avgörande roll i kampen mot rasism

Röda Malmö: Människor är tillgångar


Bloggar om politik, flyktingar  Intressant


Inga kommentarer: