lördag 14 november 2015

Flyktingar: Politikerkrisen rullar vidare

...nya åtgärder för att bygga murar
Nu är det helt andra tongångar från makthavarna

Asylsökande hindras ta båt till Sverige. Transit-flyktingar hindras resa till Norge och Finland. Flyktingar skickas tillbaka till Danmark. En tidsfråga innan ytterligare åtgärder sätts in. Moderaterna kräver stopp för alla flyktingar som kommer från annat EU-land. Kd vill ha flyktingläger i Skåne. I Österrike byggs nu stängsel mot flyktingar.

Redan möts migrationsuppgörelsen mellan regeringen och alliansen av mycket kritik. Flyktinguppgörelsen straffar oskyldiga för att avskräcka andra. Maria Sundvall, specialistläkare i psykiatri, skriver om hur tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta krav för anhöriginvandring kan få ett högt pris i form av sämre hälsa, fler självmord och raserade möjligheter att etablera sig här i landet. Hon berättar om negativa erfarenheter av sådan politik från Australien.

John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, säger att gränskontrollerna öppnar för flykting-smugglare. Han menar också att det är en signalpolitik som är problematisk, som sprider sig och som på sikt kan leda till helt stängda gränser i Europa.

Många flyktingar har inte kunnat få ut id-handlingar i sina hemländer och hamnar nu i ett svårt läge. När handläggningstider ska kortas och folk snabbare ska utvisas hamnar fler i kläm utan att få sin sak tillräckligt prövad. Det leder till att fler kommer att leva som papperslösa med allt vad det för med sig.

Det går fort nu i Sverige och Europa. Omsvängningen. Från "refugees welcome" till avskräckningskampanjer och murbygge. Det gäller att stärka motståndet från gräsrotsrörelsen.

AB: Polisen ska få visitera asylsökande i Danmark

Enhedslisten: Regeringen splittrar flyktingfamiljer


Röda Malmö: Kris eller möjlighet?
Inga kommentarer: