torsdag 12 november 2015

Fosiestråket och fattigdomen

...det mullrar i rättens krater
Höghuset Motetten i Lindängen. Här bodde jag på fjortonde våningen en period på 70-talet.

Idag var jag på ytterligare ett av mina många återbesök längs Fosiestråket, det vill säga Lindängen - Hermodsdal - Nydala. Det har kallats "fattigdomsstråket"...

Ofta har man föraktfullt velat lägga skulden på människorna som bor här

Lindängens centrum. Fakta är att människorna här är bland de som drabbats allra hårdast av det kapitalistiska samhällets massarbetslöshet, osäkra anställningar och nedskärningar i välfärden.

Folket här har gång på gång protesterat mot nedskärningar som drabbat barn, gamla och sjuka.

Området behöver naturligtvis ett ordentligt lyft

Jag följer Lindängsstigen, Motetten ser vi där framme till höger.

Vy från en av gårdarna på Lindängen

Jag lämnar Lindängen...

...kastar en blick bakåt...

...och följer cykelstigen över Inre Ringvägen till Hermodsdal

Centrum i Hermodsdal

...ett område med hög arbetslöshet, låga inkomster, stort bidragsberoende och lågt valdeltagande. Följer mönstret för utsatta förorter.

Vägen till Hermodsdalsskolan

Jag följer cykelbanan som löper längs hela Fosiestråket

I Nydala stannar jag till vid denna färgklick

Förskolan ser också färgglad ut. Jag minns kreativ och duktig personal från min tid som miljöhandledare för skolor och förskolor i Fosie. Jag ser att de har kvar sin gröna flagga, som skymtar där bakom.

Nydala-torget - också starkt i behov av ett lyft

...men framför allt behövs en förändring i samhället i stort

...omfördelning av resurser och makt från rika och välbärgade

...till alla de vanliga människor som drabbats av decenniers dålig och orättvis politik.

Med den förvissningen tar jag farväl av Fosiestråket för den här gången. Då och då mullrar det i rättens krater här. En dag ska det övergå i ett dån som förebådar förändringar.
Inga kommentarer: