onsdag 18 november 2015

Inga fler krig, sluta bomba

...nej till svenskt deltagande
Bombningar skapar bara fler anhängare till IS

IS kan inte bekämpas med bomber. Nya krig är fel väg att gå. Det betyder bara ytterligare en sväng i den onda spiralen av krig och terrorism. Svaret är istället en fredsrörelse i väst och i Ryssland samt solidaritet med folkliga demokratiska krafter i Mellanöstern.

Efter terrordådet i Paris har det varit omedelbar fransk vedergällning med bomber och Sverige ställer nu upp på fransk sida för att bistå i kriget. Den italienska terrorexperten Loretta Napoleoni ger dock rådet att stoppa bombandet.

Hon menar att västvärlden inte förstår hur Islamiska staten fungerar, man bortser från att IS inte bara står för grymhet och terror utan också har ett "socialt ansikte" i de områden de behärskar. Där hjälper de medborgarna med elektricitet, vaccinationer, dagliga förnödenheter, med bröd, grönsaker och reparationer av infrastruktur.

"Sett med västliga glasögon är IS en brutal, militär ockupationsmakt med en sadistisk armé. Men det är inte nödvändigtvis den syriska och irakiska sunnimuslimska befolkningens hållning efter årtionden med kaos, krig, ödeläggelse och utbredd korruption och orättfärdighet hos myndigheter, polis och politiker", säger Loretta Napoleoni.

Hon förespråkar istället en diplomatisk lösning. Hur realistiskt det är vet jag inte. För min egen del vill jag förespråka aktivering av alla fredskrafter i väst och i Ryssland för att sätta press på regeringarna att stoppa kriget. Jag vill också se en större solidaritetsrörelse med de kurdiska och syriska folkliga krafter som kämpar för frihet och demokrati.

En fortsättning på det som sker nu kan bara bli mer elände och mera våld, ökad rekrytering till IS, bevarande av diktaturen i Syrien och tillbakaträngande av de folkliga demokratiska krafterna. Ju mera imperialistisk stormaktsinblandning desto mera terrorism - en fortsättning av den onda cirkel som redan pågått under allt för lång tid.

Inga kommentarer: