tisdag 24 november 2015

Låt inte Säpo slippa undan

...inkompetens eller beräkning?

Den misstänkte "terroristen" levde helt öppet i det svenska samhället. I månader. Säpo letade inte efter honom utan startade istället en intensiv skrämselkampanj som massmedia hakade på och skruvade upp ytterligare. När den misstänkte nu är släppt borde en eftertankens kranka blekhet sprida sig, men icke. Är det inkompetens eller beräkning från Säpo som nu ska döljas?

Rikspolischefen ska dela ut "guldstjärnor" till polisen och från olika ansvariga hörs krystade bortförklaringar, men inga förklaringar. 

Hur är det möjligt att Säpo inte kunde hitta den misstänkte trots att han var registrerad hos Migrationsverket, bodde med sitt namn på dörren och hela tiden uppdaterade sin tillvaro i Sverige på facebook?

Till detta kan jag bara se två typer av förklaringar: Inkompetens eller beräkning. 

Det är klart att det finns stora risker med detta agerande oavsett bakomliggande förklaring. Tänk om det hade rört sig om en verklig terrorist? Då hade ju Säpos larm gett honom möjlighet att avvika, beväpna sig och ställa till med stor skada.

Detta får mig att tro att Säpo i själv verket visste vem den "misstänkte" var, men utnyttjade tillfället till riksomfattande larm och bild på mannen till alla poliser, vilket man visste skulle hamna hos massmedia direkt.

Skälen bakom detta skulle i så fall vara att skrämma upp medborgarna och underlätta lagändringar, skärpa övervakning och öka befogenheter. Mycket allvarligt för det innebär att en myndighet på ett beräknande sätt försöker påverka den politiska utvecklingen.


Bloggar om politik, säpo  Intressant


Inga kommentarer: