söndag 8 november 2015

Sd är ett arbetarfientligt parti

...ett parti på yttersta högerkanten
Sd - ett parti för kapitalism och ökande klassklyftor

Vi anser att SD har klarat sig för lindrigt undan. De har inte fått stå till svars för hela den politik de för. Det är viktigt att visa att SD är ett parti på yttersta högerkanten, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

- Sverigedemokraterna för en politik som är tvärt emot det som gagnar LO-medlemmarna. Dels röstade de för en budget som innebär att vi nu inte kunde höja taket i arbetslöshetsförsäkringen. De har röstat för att Fas 3 ska vara kvar. De har röstat för att stupstocken inte ska avskaffas i sjukförsäkringen, vilket innebär att sjuka människor fortfarande ska kastas ut, säger Tobias Baudin.

SD vill låta motorsågen gå i äldreomsorgen, barnomsorgen och sjukvården. Det handlar om nedskärningar motsvarande 163 000 undersköterskor, 66 000 barnskötare och 61 000 vårdbiträden. Det skriver LOs förste vice ordförande Tobias Baudin i ett debattinlägg.

Högertendensen i arbetarfrågor löper som en röd tråd genom SD:s politik. Nu senast har partiets representant i arbetsmarknadsutskottet, Markus Wiechel, motionerat om att förbjuda fackliga sympatiåtgärder: ”Flera av dagens så kallade stridsåtgärder som används av den fackliga rörelsen är i många fall något som inte hör till dagens samhälle och av den anledningen behövs en översyn. Det bör vara en självklarhet att oskyldiga inte ska straffas. Tyvärr är det inte så  idag på grund av rätten till fackliga sympatiåtgärder”. 

Sedan hävdar Wiechel att nuvarande lagstiftning fått till följd att utländska företag inte etablerat sig i Sverige och att svenska företag flyttat utomlands. Som slutkläm skriver han: ”Alla har att vinna på att skapa ett land med goda och helst de bästa förutsättningar för företagare”. Sverigedemokraterna vill förbjuda fackliga sympatiåtgärder.
Inga kommentarer: