fredag 20 november 2015

Solidaritet med terrorns offer

...nej till krig och rasism
Ett uttalande från det franska vänsterpartiet NPA

De fruktansvärda attacker som ägde rum i Paris på fredagskvällen lämnade 129 döda och 352 sårade, varav mer än hundra i kritiskt tillstånd. Detta urskillningslösa och reaktionära våld utlöste i hela landet, men också i hela världen bestörtning och indignation. I helgen ägde spontana solidaritets-manifestationer rum.

NPA delar denna känsla av upprördhet och solidaritet med alla dem som drabbats av denna tragedi, offrens familjer och alla deras anhöriga. Det dödliga våldet är särskilt chockerande och outhärdligt eftersom det inte riktas mot regeringar, som befinner sig i krig i Syrien, Irak eller Afrika, utan medvetet slår mot oskyldiga offer här, medlemmar av allmänheten, precis som i Irak och Syrien, där det kommer från diktaturer.

Säg nej till deras krig

Holland, Valls, Sarkozy och Le Pen säger oss att Frankrike är i krig. Detta är sant, men kriget är inte vårt. Det är inte ett svar på terrorism eftersom det är krig som förts av på varandra följande regeringar i detta land i Afghanistan, Mali, Libyen, Syrien, vilka skapade det kaos som födde först al-Qaida och sedan Islamiska staten. Och det är Hollandes beslut att ingripa i Syrien som har orsakat svaret från terrorister. Dessa bombningar är tänkta att bekämpa den islamiska staten, jihad-terroristerna, men i själva verket, tillsammans med den ryska interventionen och bombningarna, stöttar de upp systemet hos den person som har huvudansvaret för det syriska folkets martyrdöd, nämligen Assad-diktaturen. Även där är det civila som är de första offren, som döms att överleva under terror eller fly av rädsla för sina liv. Frankrike måste omedelbart dra tillbaka sina trupper från Mellanöstern och Afrika.

Nej till nationell enighet

Hollande efterlyste, precis som han gjorde efter den 7 januari, en "nationell enighet" och har mött alla de politiska partierna, med medlemmar i parlamentet eller inte, som stöder denna uppmaning. Denna enhet är ett hyckleri som inte har något att göra med solidaritet med offren. Hollande försöker använda tragedin till sin fördel och för att få folkets stöd för sin krigspolitik. Han vill också tysta det växande missnöjet i landet. Högern och extremhögern har gått upp i varv, likställer islam och fundamentalism, föreslår "förebyggande frihetsberövande", att moskéer stängs och så vidare. Fortfarande är det inte muslimer som orsakar krig, tvärtom är de de första offren, i Syrien, Irak och Frankrike.

Vi måste bekämpa orsakerna till barbariet, nämligen stormakternas plundring av de fattiga länderna. För detta behöver vi enighet bland arbetarna och folken, oavsett deras ursprung, hudfärg, religion, över gränserna, mot dem som har byggt den här världen. Regeringens val att genomföra undantagstillståndet går i motsatt riktning. Undantagstillståndet garanterar inte säkerheten för civilbefolkningen. Tvärtom ger det staten kontrollen över pressen och förbjuder offentliga möten och demonstrationer. Under dessa förhållanden, hur uttrycker vi vår indignation och solidaritet med offren? Hur protesterar vi mot uppsägningar på Air France och på andra håll, mot rasism, mot krig?

NPA kräver upphävande av undantagstillståndet och ett slut på de drastiska åtgärderna

I solidaritet med offren, i vårt nej till krig, nej till terrorism, nej till rasism, står vi tillsammans

Översättning från International Viewpoint
Inga kommentarer: