tisdag 3 november 2015

Stå på eu-migranternas sida

...avslöja lögnerna om migrantlägret
Fattiga tiggande romer förvägras rätten till tak över huvudet


Rasister och högerextrema jublar över den situation som Malmö kommun har provocerat fram. Under täckmantel av ett "rättvisepatos" döljer de sin rasism. "Alla måste följa lagen". "Man får inte ockupera annans mark". Men det är en lögnaktig beskrivning av situationen.

De tiggande romerna är utsatta för negativ särbehandling. Alla människor behöver tak över huvudet, även den som inte kan betala för bostad. När det gäller svenska medborgare har kommunerna långtgående krav på sig att förebygga och avhjälpa hemlöshet. Det gäller inte i förhållande till tiggande romer som jagas från land till land.

Så gör sig Malmö kommun och Sverige till en del i den diskriminerande och förföljande politik som tillämpas i Rumänien och i EU.

Men de har ju hem i sina hemländer, hör vi bland invändningarna. Ja, "hem", eländiga ruckel, varifrån nöden tvingar dem ut på jakt efter arbete eller för tiggeri i andra länder. Måste man inte ha tak över huvudet när man beger sig till ett annat land? 

Det här handlar inte om äganderätten till tomten på Industrigatan i Malmö. Malmö kommun hade för länge sen kunnat lösa problemen genom att skaffa fram ett legalt, alternativt och mera värdigt boende för eu-migranterna.

Genom att "behandla alla lika" diskriminerar man romerna. Det är så man osynliggör diskrimineringen och döljer den bakom formaliteter.

Det är nämligen ingen annan som behöver ockupera annans mark för att täcka det skriande behovet av tak över huvudet. Lätt då att förnumstigt moralisera över att "alla ska hålla sig till lagen".

Om man verkligen skulle behandla alla lika, dvs ta hänsyn till att alla behöver någonstans att bo, då skulle man se till att de fattiga romerna fick en plats där de kunde bo lagligt. Istället rycker man på axlarna, vänder ryggen till och säger att "vi har inga skyldigheter" att hjälpa. Så fullbordar man sveket.

"Grundproblemet måste lösas av Rumänien", skyller man ifrån sig. Sätter man då press på Rumänien för att få till stånd en lösning på diskrimineringen av romerna? Nej, det sker inte. Allt är bara munväder för att dölja att man själv är en del av förtrycket.

EU saknar inte medel för påtryckningar. När det gällde att rädda bankernas vinster tvekade man inte att ta till de mest drastiska åtgärder mot grekerna. När det gäller att rädda fattiga romer då är handlingsförlamningen total.

Inga kommentarer: